RMK kõrgendatud avaliku huviga alade kaasamiskoosolekud

Kõrgendatud avaliku huviga aladele planeeritud töödest teavitatakse seotud huvirühmi ja kaasamiskoosolekute käigus selgitatakse välja, kas neil aladel on vaja rakendada tavapärasest erinevaid majandamisvõtteid.

Koosolekud:
  • Rehatse maastikukaitseala, Harjumaa, 7. veebruar kell 18.00 Kuusalu Rahvamajas. Lisainfo RMK Ida-Harjumaa metskonna metsaülem Andrus Kevvai, andrus.kevvai@rmk.ee

  • Kubja-Kose, Võrumaa, 26. jaanuaril kell 14.00, lauluväljaku parklas. Lisainfo: RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo, agu.palo@rmk.ee 

Toimunud koosolekud: