Noorkalade asustamine

Põlulas on kalakasvatuskeskuse loomisest alates kuni praeguseni kasvatatud lõhelisi – peamiselt lõhet, aga ka meriforelli ning vähesel määral jõeforelli. Noorkalad asustatakse jõgedesse, et taastada Eesti kalavaru. 

Kokku on looduslikesse veekogudesse asustatud üle viie miljoni 
noorkala – lõhet alates 1997. aastast, meriforelli  alates 2001. aastast
ning jõeforelli aastail 2001–2005.

Lõhed

Põlula kalakasvandusest aastail 1997–2015 jõgedesse asustatud lõhed vanuse järgi (tk):

  • samasuvised – 1 294 000
  • üheaastased ja kahesuvised – 1 965 000
  • kaheaastased – 827 000
Asustatud lõhede jaotus jõgede ja vanuse kaupa (tk):

Meriforellid

Põlula kalakasvandusest aastail 2001–2015 jõgedesse asustatud meriforellid vanuse järgi (tk):

  • samasuvised  391 000
  • üheaastased  ja kahesuvised – 187 000
  • kaheaastased – 106 000 

Asustatud meriforellide jaotus jõgede  ja vanuse kaupa (tk):

Jõeforellid

Põlula kalakasvandusest aastail 2001–2005 jõgedesse asustatud jõeforellid vanuse järgi (tk):

  • samasuvised  6000
  • üheaastased ja kahesuvised – 47 000
  • kaheaastased ja vanemad – 3000 

Asustatud jõeforellide jaotus jõgede  ja vanuse kaupa (tk):