Kalamärgise tagastamine

Kalamärgisel oleva info saatmiseks täida ära allolev ankeet. Soovi korral saad selle info saata ka makstud vastusega ümbrikus või e-posti aadressil margis@rmk.ee (too ära sama info, mis küsitud ankeedis).

Tagastatud märgise eest maksame 5,11 eurot ning saadame kingiks kvaliteetse landi ja vastuskirja noorkala asustamisandmetega. 

Ankeet

Email again:
Ankeedis esitatud isikuandmed on kaitstud ja neid ei edastata kolmandatele osapooltele.
Lisainfo:
tel 5621 2135 
e-post margis@rmk.ee