RMK Läänemaa metskond kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks:

Kasutusse antakse Lääne maakonnas:

1)     Lihula vallas Meelva külas 10 ha kinnisasjast lähiaadressiga Põllu (katastritunnus 41101:001:0239, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12678). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas. Keelatud on 1) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine 1. novembrist 31. märtsini. Muul ajal on väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine keelatud metsamaal ja looduslikul rohumaal, samuti nende külvamine lennukitelt ning lumele või keltsale; 2) külvikordade keskmisena aastas kasutada lämmastikku rohkem kui 60 kg/ha ja fosforit rohkem kui 20 kg/ha (KE p 59 alap 6 ja 7);

2)     Lihula vallas Saastna külas 0,8 ha kinnisasjast lähiaadressiga Põlluvahe (katastritunnus 41101:001:0289, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV21359). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas. Keelatud on 1) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine 1. novembrist 31. märtsini. Muul ajal on väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine keelatud metsamaal ja looduslikul rohumaal, samuti nende külvamine lennukitelt ning lumele või keltsale; 2) külvikordade keskmisena aastas kasutada lämmastikku rohkem kui 60 kg/ha ja fosforit rohkem kui 20 kg/ha (KE p 59 alap 6 ja 7);

3)     Lihula vallas Saastna külas 1,6 ha kinnisasjast lähiaadressiga Vareme (katastritunnus 41101:001:0291, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV21360). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas. Keelatud on 1) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine 1. novembrist 31. märtsini. Muul ajal on väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine keelatud metsamaal ja looduslikul rohumaal, samuti nende külvamine lennukitelt ning lumele või keltsale; 2) külvikordade keskmisena aastas kasutada lämmastikku rohkem kui 60 kg/ha ja fosforit rohkem kui 20 kg/ha (KE p 59 alap 6 ja 7);

4)     Lääne-Nigula vallas Jaakna külas 10,3 ha kinnisasjast lähiaadressiga Piirsalu metskond 176 (katastritunnus 43601:001:0028, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56880). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas;

5)     Lääne-Nigula vallas Jaakna külas 0,8 ha kinnisasjast lähiaadressiga Piirsalu metskond 132 (katastritunnus 68001:002:0217, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV32289). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas;

6)     Lääne-Nigula vallas Jaakna külas 0,1 ha kinnisasjast lähiaadressiga 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee (katastritunnus 68001:002:0218, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54189). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas;

7)     Lääne-Nigula vallas Tagavere külas 1,8 ha kinnisasjast lähiaadressiga Piirsalu metskond 189 (katastritunnus 43601:001:0114, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60644). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas;  

8)     Lääne-Nigula vallas Nihka külas 2 ha kinnisasjast lähiaadressiga Piirsalu metskond 191 (katastritunnus 43601:001:0183, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV62481). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas.  Keelatud on 1) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine 1. novembrist 31. märtsini. Muul ajal on väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine keelatud metsamaal ja looduslikul rohumaal, samuti nende külvamine lennukitelt ning lumele või keltsale; 2) külvikordade keskmisena aastas kasutada lämmastikku rohkem kui 60 kg/ha ja fosforit rohkem kui 20 kg/ha (KE p 59 alap 6 ja 7);

9)     Lääne-Nigula vallas Vedra külas 2,3 ha kinnisasjast lähiaadressiga Piirsalu metskond 149 (katastritunnus 55201:001:0874, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV42668). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas;

10) Martna vallas Jõesse külas 1,5 ha kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 110 (katastritunnus 45202:001:0218, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40114). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas;

11) Martna vallas Jõesse külas 1,2 ha kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 108 (katastritunnus 45202:002:0236, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40110). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas;

12) Nõva vallas Vaisi külas 3,5 ha kinnisasjast lähiaadressiga Nõva metskond 37 (katastritunnus 53101:001:0455, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43087). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas;

13) Nõva vallas Variku külas 2,4 ha kinnisasjast lähiaadressiga Nõva metskond 41 (katastritunnus 53101:002:0193, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43090). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas;

14) Nõva vallas Hindaste külas 88,1 ha kinnisasjast lähiaadressiga Nõva metskond 1 (katastritunnus 53101:002:0711, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV2925). Enampakkumise alghind 40 eurot hektari kohta aastas;

15) Ridala vallas Kadaka külas 1,3 ha kinnisasjast lähiaadressiga Haapsalu metskond 168 (katastritunnus 67401:001:0653, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58930). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas;

16) Ridala vallas Kiideva külas 5,8 ha kinnisasjast lähiaadressiga Haapsalu metskond 134 (katastritunnus 67405:002:0295, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV14762). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas. Keelatud on 1) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine 1. novembrist 31. märtsini. Muul ajal on väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine keelatud metsamaal ja looduslikul rohumaal, samuti nende külvamine lennukitelt ning lumele või keltsale; 2) külvikordade keskmisena aastas kasutada lämmastikku rohkem kui 60 kg/ha ja fosforit rohkem kui 20 kg/ha (KE p 59 alap 6 ja 7);

17) Ridala vallas Kiideva külas 2 ha kinnisasjast lähiaadressiga Haapsalu metskond 135 (katastritunnus 67405:002:0296, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV14763). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas. Keelatud on 1) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine 1. novembrist 31. märtsini. Muul ajal on väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine keelatud metsamaal ja looduslikul rohumaal, samuti nende külvamine lennukitelt ning lumele või keltsale; 2) külvikordade keskmisena aastas kasutada lämmastikku rohkem kui 60 kg/ha ja fosforit rohkem kui 20 kg/ha (KE p 59 alap 6 ja 7);

18) Ridala vallas Tammiku külas 3,2 ha kinnisasjast lähiaadressiga Haapsalu metskond 138 (katastritunnus 67401:011:0155, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV48181). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas;

19) Vormsi vallas Suuremõisa külas 1,1 ha kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 67 (katastritunnus 90701:001:0525, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56407). Enampakkumise alghind 26 eurot hektari kohta aastas.

Kasutusse andmise põhitingimused on alljärgnevad:

1. maatüki kasutuseesmärk on põllumajanduslik kasutamine;

2. maatükk antakse rendilepinguga kasutaja kasutusse tähtajaga 10 aastat;

3. renditasu maksmine toimub 1 kord aastas ettemaksuna vastava aasta 1. oktoobriks rendileandja poolt esitatud arve alusel. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud suuruses;

4.  rendileandjal on õigus taotleda renditasu suurendamist maarendilepingu sõlmimisest kolme aasta möödumisel ja vastavalt iga kolme järgmise aasta möödumisel, kusjuures rendi summa viiakse vastavusse keskmise turuhinnaga piirkonnas. Rendi suurendamine fikseeritakse kirjalikult maarendilepingu lisana. Juhul, kui Pooled ei saavuta kokkulepet uue Rendi suuruse osas järgmise kolme aastase perioodi esimeseks päevaks, on Rendileandjal õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult Rentnikule 1 (üks) kuu ette.

5.  rentnikul on kohustus:

5.1. tasuda lisaks renditasule rendilepingust tulenevate nõuete tagamiseks tagatisraha ühekordse renditasu ulatuses 5 (viie) tööpäeva jooksul maarendilepingu allkirjastamisest. Rendileandjal on õigus tagatisraha kasutada maarendilepingu lõppemisel. Rendileandja tagastab rentnikule tagatisraha 2 (kahe) kuu möödumisel arvates maarendilepingu lõppemise kuupäevast, kui rendileandja ei ole esitanud rentniku vastu maarendilepingust tulenevat nõuet. Tagatisrahalt ei maksta rentnikule intressi.

5.2.tasuda maatükiga seotud maksud (maamaks), kõrvalkulud ning koormised esitatud arve alusel, selles ettenähtud summas ja korras;

6.  rentnikul puudub õigus oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle anda ja anda maatükki allrendile või muul viisil kasutusse;

7. maatükk antakse üle pärast maarendilepingu sõlmimist ja tagatisraha tasumist tõendava dokumendi esitamist kirjaliku vara üleandmise akti alusel. Maatükk tagastatakse rentniku poolt lepingu lõppemise päeval maatüki üleandmise akti alusel, kusjuures rentnikul on kohustus tagastada maatükk seisukorras, mis vastab maatüki lepingujärgsele kasutamisele.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne enampakkumise tegemist tutvuma enampakkumise tingimuste infoga RMK kodulehel ja hiljemalt enne lepingu sõlmimist maatüki looduses üle vaatama, et vältida edaspidiste arusaamatuste ja kahjude tekkimise riski.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada RMK Läänemaa metskonda avaldus (avalduse vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine), mis sisaldab:

1) pakkuja nime, isiku- või registrikoodi, elu- või asukohta ning kontakttelefoni;

2) kasutusse soovitud maatüki lähiaadress ja katastritunnus;

3) maatüki kasutamisel ühe hektari aastatasu pakkumissumma, mis peab olema kirjutatud numbrite ja sõnadega eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta). Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

4)     pakkumise esitamise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, esinduse korral esindusõigust tõendav dokument.

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta otsustaja või korraldaja kinnitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale.

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise etteval­mis­tamise ja korraldamise kohta kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

Enampakkumise tulemused kinnitatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

Rendileping parimaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse hiljemalt kolmekümne päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine.

Kasutamiseks antava maatüki, enampakkumisel osalemise ja rendilepingu tingimuste ja kohta saab täiendavat infot RMK Läänemaa metskonnast e-posti aadressil: laanemaa@rmk.ee.

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 9.05.2016 a kella 12.00-ks RMK Läänemaa metskonna aadressil Koidu 3, Risti, 90901 Lääne maakond. Ümbrikule märkida märgusõna "Maade kasutusse andmine. Maatüki nimetus. Mitte avada enne 9.05.2016 kell 12.00".

Pakkumiste avamine toimub 9.05.2016. a kell 12.00 RMK Läänemaa metskonna kontoris, aadressil Koidu 3, Risti, Lääne maakond.