RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

korraldab metsamaterjali müügiks avaliku elektroonilise enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Enampakkumine avatakse 6.10.2016 kell 10:00 internetikeskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee

 

Pakkumisele registreerimine lõppeb 30 minutit enne pakkumise esitamise tähtaega.

Pakkumine on dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

 

350 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Tartumaal RMK Lohkva laos

Palkide pikkus 2,7;3,0;3,2; 3,5; 3,8 m m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm, kvaliteet: punasüdamik lubatud kogu otspinna ulatuses, okste arv ja suurus piiramatu, lihtkõverus kuni 3,5% , liitkõverusega palkidel ei tohi ükski mõõdetav lihtkõverus ületada poolt lubatud lihtkõveruse väärtusest, pehmemädanik lubatud palgi ühel otsal läbimõõduga kuni 1/3 palgi diameetrist, lubatud lõhed, vigastused, mõlud. Kvaliteediga on võimalik tutvuda ladudes

Tarneperiood 13.10.2016-31.12.2016

Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 12.10.2016 kell 10:00

Minimaalne müüdav kogus 60 m3

 

500 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Valgamaal RMK Otepää laos

Palkide pikkus 3,0;32;45;48 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm, kvaliteet: punasüdamik lubatud kogu otspinna ulatuses, okste arv ja suurus piiramatu, lihtkõverus kuni 3,5% , liitkõverusega palkidel ei tohi ükski mõõdetav lihtkõverus ületada poolt lubatud lihtkõveruse väärtusest, pehmemädanik lubatud palgi ühel otsal läbimõõduga kuni 1/3 palgi diameetrist, lubatud lõhed, vigastused, mõlud. Kvaliteediga on võimalik tutvuda ladudes

Tarneperiood 13.10.2016-31.12.2016

Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 12.10.2016 kell 10:30

Minimaalne müüdav kogus 60 m3

 

70 m3 lehisepalke Valgamaal RMK Taheva metsandikus

Palkide pikkus 4,2 ja 5,1 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm

kvaliteet: kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 13.10.2016-31.10.2016

Alghind Müüja laos 62,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 12.10.2016 kell 11:00

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

 

33 m3 Tammepalke Saaremaal RMK Kihelkonna metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 13.10.2016-31.10.2016

Alghind Müüja laos 70,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 12.10.2016 kell 11:30

Minimaalne müüdav kogus 33 m3

 

25 m3 Tammepalke Saaremaal RMK Kihelkonna metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 13.10.2016-31.10.2016

Alghind Müüja laos 70,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 12.10.2016 kell 12:00

Minimaalne müüdav kogus 25 m3

 

3300 m3 männipalke Saaremaal RMK Kihelkonna metsandikus

Palkide pikkus 3,6-5,4 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee)

Tarneperiood 13.10.2016-31.12.2016

Alghind Müüja laos 55,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 12.10.2016 kell 12:30

Minimaalne müüdav kogus 60 m3

 

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

 

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Palkide mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : http://files.voog.com/0000/0004/9218/files/Palkide%20standard%2026%2003%202013.pdf  )

toodud palkide mõõtmise , mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes.

 

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud http://files.voog.com/0000/0004/9218/files/RMK%20m%C3%BC%C3%BCgi%20t%C3%BC%C3%BCptingimused_20151.pdf

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab maksetähtaega 15 päeva võrra ületaval arvestuslikul perioodil üleantava Metsamaterjali arvestusliku koguse maksumusele koos käibemaksuga või tasuma ettemaksu.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud, kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.

Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel. 513 2961, e-post: puiduturustus@rmk.ee

https:3;YC�