RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

korraldab metsamaterjali müügiks avaliku elektroonilise enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.
Enampakkumine avatakse 16.03.2017 kell 10:00 internetikeskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee
Pakkumisele registreerimine lõppeb 30 minutit enne pakkumise esitamise tähtaega.
Pakkumine on dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga 

24 m3 lehisepalke Tartumaal RMK Tartu metsandikus

Palkide pikkus 5,4 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 14-60 cm
kvaliteet: kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas
Tarneperiood 23.03.2017-15.05.2017
Alghind Müüja laos 60,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 22.03.2017 kell 9:00
Minimaalne müüdav kogus 24 m3

32 m3 lehisepalke Jõgevamaal RMK Pikknurme metsandikus

Palkide pikkus 5,4 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 14-60 cm
kvaliteet: kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas
Tarneperiood 23.03.2017-15.04.2017
Alghind Müüja laos 60,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 22.03.2017 kell 9:30
Minimaalne müüdav kogus 32 m3

810 m3 kasepalke Võrumaal RMK Misso metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, materjalil on PEFC sertifikaat
kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.2. kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee) , kõvamädanikku käsitletakse võrdväärsena väärlülipuiduga, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas
Tarneperiood 23.03.2017-15.05.2017
Alghind Müüja laos 55,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 22.03.2017 kell 10:00
Minimaalne müüdav kogus 30 m3 

40 m3 sertifitseerimata kasepalke Tartumaal RMK Tartu metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm,
kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.2. kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee) , kõvamädanikku käsitletakse võrdväärsena väärlülipuiduga, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas
Tarneperiood 23.03.2017-15.05.2017
Alghind Müüja laos 55,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 22.03.2017 kell 10:30
Minimaalne müüdav kogus 40 m3 

50 m3 sertifitseerimata kasepalke Võrumaal RMK Võru metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm,
kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.2. kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee) , kõvamädanikku käsitletakse võrdväärsena väärlülipuiduga, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas
Tarneperiood 23.03.2017-15.05.2017
Alghind Müüja laos 55,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 22.03.2017 kell 11:00
Minimaalne müüdav kogus 50 m3 

17 m3 saarepalke Tartumaal RMK Kastre metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm
kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas
Tarneperiood 23.03.2017-15.05.2017
Alghind Müüja laos 67,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 22.03.2017 kell 12:00
Minimaalne müüdav kogus 17 m3

30 m3 tammepalke Raplamaal RMK Kõnnu metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm
kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas
Tarneperiood 23.03.2017-15.05.2017
Alghind Müüja laos 67,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 22.03.2017 kell 12:30
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

17 m3 tammepalke Viljandimaal RMK Kõpu metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm
kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas
Tarneperiood 23.03.2017-15.05.2017
Alghind Müüja laos 70,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 22.03.2017 kell 13:00
Minimaalne müüdav kogus 17 m3

6600 m3 kasepaberipuitu Ida-Virumaal RMK Narva metsandikus

Metsamaterjali pikkus 3,0 m +/- 30 cm, diameeter koore pealt 6-70 cm
kvaliteet: RMK virnmaterjalide standard; tabel 2.1 avaldatud www.rmk.ee
Tarneperiood 23.03.2017-30.04.2017
Alghind Müüja laos 29,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 22.03.2017 kell 13:30
Minimaalne müüdav kogus 30 m3 

1380 m3 kasepaberipuitu Ida-Virumaal RMK Vaivara metsandikus

Metsamaterjali pikkus 3,0 m +/- 30 cm, diameeter koore pealt 6-70 cm
kvaliteet: RMK virnmaterjalide standard; tabel 2.1 avaldatud www.rmk.ee
Tarneperiood 23.03.2017-30.04.2017
Alghind Müüja laos 29,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 22.03.2017 kell 14:00
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.   Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Palkide mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : http://media.rmk.ee/files/RMK%20palkide%20standard%2011-01-2017.pdf ) toodud palkide mõõtmise , mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes. Paberipuidu mõõtmine ja hindamine toimub RMK virnmaterjalide standardis (avaldatud : http://files.voog.com/0000/0004/9218/files/RMK%20virnmaterjalide%20standard%2026-11-2015.pdf) toodud virnastusmahu mõõtmise ning virnatäiuse koefitsiendi ja kvaliteedi määramise juhistest lähtudes 

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud http://media.rmk.ee/files/RMK%20m%C3%BC%C3%BCgi%20t%C3%BC%C3%BCptingimused_2017.pdf 

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab maksetähtaega 15 päeva võrra ületaval arvestuslikul perioodil üleantava Metsamaterjali arvestusliku koguse maksumusele koos käibemaksuga või tasuma ettemaksu. Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga. Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud, kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.

Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel. 513 2961, e-post: puiduturustus@rmk.ee