RMK nõukogu

RMK nõukogu moodustamise kord, pädevus, töökord ja nõukogu liikmete vastutus on reguleeritud metsaseaduse paragrahviga 49. Nõukogu koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus.

Nõukogu koosseisu kuuluvad:
1) kaks Riigikogu otsusega nimetatud liiget;
2) kaks keskkonnaministeeriumi esindajat;
3) üks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;
4) üks rahandusministeeriumi esindaja;
5) kolm asjatundjat keskkonnaministri ettepanekul.

Riigikogu nimetab nõukogu liikmed otsusega Riigikogu alatise keskkonnakomisjoni ettepanekul. Riigikogu nimetatud nõukogu liikme volitused lõpevad koos nimetatud isiku Riigikogu liikme volituste lõppemisega. Riigikogu, keskkonnaminister, majandusminister ja rahandusminister võivad enda nimetatud liikme enne volituste lõppemist tagasi kutsuda, kui:
1) ta on jätnud oma kohustused olulisel määral täitmata;
2) tal ei ole võimalust osaleda nõukogu töös;
3) tema töö- või teenistussuhe on lõppenud.

Nõukogu moodustatakse kolmeks aastaks. Riigikogu otsusega ja Vabariigi Valitsuse korraldusega on nimetatud RMK nõukogusse järgmised isikud:

Nõukogu liikmed
Andres Talijärv Keskkonnaministeerium,
kantsler,
RMK nõukogu esimees
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn
tel 626 2998
e-post andres.talijarv@envir.ee
Andrus Tamm

Mihkel Undrest

Jaanus Marrandi
Riigikogu liige, majanduskomisjon,
korruptsioonivastane erikomisjon
Lossi plats 1a, 15165 Tallinn
tel 631 6573
e-post jaanus.marrandi@riigikogu.ee
Arne Tilk

Andres Metsoja
Riigikogu liige, keskkonnakomisjon
Lossi plats 1a, 15165 Tallinn
tel 631 6659
e-post andres.metsoja@riigikogu.ee
Karel Rüütli
 tel 524 6312
e-post karel.ryytli@gmail.com
Veiko Tali
Rahandusministeerium,
kantsler
Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn
tel 611 3025
e-post veiko.tali@fin.ee
Rain Vipper
Keskkonnaministeerium,
finantsjuht
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn
tel 626 2963
e-post rain.vipper@envir.ee