Looduskasutuse tegevusvaldkond

RMK looduskaitsetalituse kontaktandmed

Rõõmu tee 2, 51013 Tartu 

Nimi Ametinimetus Mobiil
Kristo Kokk
Talituse juhataja 503 6887
Timo AsujaLooduskaitse tööjuht5113 360
Silver Näkk Looduskaitse tööjuht 503 0785
Harti Paimets
Looduskaitse tööjuht
503 6358
Reevo Paas
Looduskaitse tööjuht
505 6664