Sõlmitud kasutuslepingud

Vastavalt metsaseaduse § 57 lg 7 teatame, et RMK on andnud tasu eest kasutusse järgmised objektid:

1. Viljandimaal Suure-Jaani vallas asuva 21, 97 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 87001:004:5202); 6,42 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 87001:004:5203); 8,48 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 87001:004:5204) ja 2,10 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 87001:004:5219) Indrek Hein’ale. Renditasu suurus kokku 7794 krooni aastas.

2. Viljandimaal Suure-Jaani vallas asuva 0,3 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 87001:003:7840); 2,5 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 87001:003:7843); 9,6 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 87001:003:7844) Pasven OÜ-le. Renditasu suurus kokku 1860 krooni aastas.

3. Viljandimaal Kõpu vallas asuva 1,50 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 36001:001:2402); 5,39 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 36001:001:2403); 10,02 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 36001:001:2404); 232,11 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 36001:001:2406); 1,31 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 36001:001:2415); 105,16 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 36001:001:2417); 13,79 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 36001:001:2419) OÜ-le Trias Holding. Renditasu suurus kokku 36 928 krooni aastas.

4. Viljandimaal Suure-Jaani vallas asuva 5,41 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 87001:003:7840); 2,5 ha suuruse maaüksuse Rabametsa katastriüksusest (katastritunnus 87001:004:0008) Irene Saarla’le. Renditasu suurus 1082 krooni aastas.

5. Viljandimaal Suure-Jaani vallas asuva 5,87 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 87001:004:5205); 2,13 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 87001:004:5206); 8,58 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 87001:004:5207); 6,32 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 87001:004:5208); 10,52 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 87001:004:5212); 9,86 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 87001:004:5225); 3,19 ha suuruse maaüksuse Soomaa metskond katastriüksusest (katastritunnus 87001:004:5228) OÜ-le Käära Elm. Renditasu suurus kokku 9294 krooni aastas.

6. Saaremaal Kärla vallas asuva 3,1 ha suuruse maaüksuse Kihelkonna metskond XXXXV katastriüksusest (katastritunnus 37301:002:0481) OÜ-le Saare Agro. Renditasu suurus 1500 krooni aastas.

7.Harjumaal Viimsi vallas asuva 107,7 ha suuruse maaüksuse "Viimsi metskond M-94" katastriüksusest (katastritunnusega 89001:001:0055) 5ha suuruse maatüki Olar Gofman'ile tähtajaga 14.08.2034. Renditasu suurus1250 krooni aastas.

8. Harjumaal Kuusalu vallas 190,7 ha suusruse maaüksuse "Kolga metskonna maatükk nr 15" (katastritunnusega 35203:002:0085) 60 m2 suuruse maatüki ERI Elamispindade Kinnisvara OÜ-le tähtajaga kuni 01.06.2008. Renditasu suurus2500 krooni.

9. Pärnumaal, Saarde vallas, RMK Jäärja metskonna kontorihoones (ehitusregistri kood 103037679, riigivararegistri number 02005934, asub katastritunnusel 71102:004:0205) 57 m2 suuruse eluruumi Jaan Kohv`ile tähtajaga 01.01.2009. Üüritasu suurus 114 krooni kuus.

10. Lääne Virumaal, Vinni vallas asuva 4,5 ha suuruse maaüksuse Triigi metskonna katastriüksusest (katastritunnus 90002:004:0760) Voore Mõis OÜ-le. Renditasu suurus on 1800 krooni aastas.

11. Lääne Virumaal, Vinni vallas asuva 3,0 ha suuruse maaüksuse Triigi metskonna katastriüksusest (katastritunnus 90002:005:0910) ja 2,3 ha suuruse maaüksuse katastriüksusest (katastritunnus 90002:004:0920) Voore Farm OÜ-le. Renditasu suurus on 2120 krooni aastas.

12. Lääne Virumaal, Tamsalu vallas asuva 32,63 ha suuruse maaüksuse Triigi metskonna katastriüksusest (katastritunnus 78701:002:0065) Porkuni Põllumajandusühistule. Renditasu suurus on 13 052 krooni aastas.

13. Viljandimaal, Paistu vallas asuval kinnisasjadel „Polli Metsa“ (katastritunnus 57001:001:0047, kinnistusregistri nr 3428139, riigivararegistri nr 01028054, pindala 37,26 ha) kasutusala pikkusega 3227 m; „Kaseka“ (katastritunnus 57001:001:0006, kinnistusregistri nr 2793339, riigivararegistri nr 01025009, pindala 7,36 ha) kasutusala pikkusega 1202 m ja „Lemmiku“ (katastritunnus 57001:001:0008, kinnistusregistri nr 2664139, riigivararegistri nr 01021567, pindala 30,71 ha) kasutusala pikkusega 2504 m sihtasutusele Holstre-Polli Tervisekeskus. Renditasu suurus kokku 1000 krooni aastas.

14. Pärnumaal, Kilingi-Nõmme linnas Raekoja tn 1-1 asuva korteri (riigivararegistri number 05001109, eluruumi pind 52,9 m2) Inge Kekkonenile tähtajaga 01.01.2011. Renditasusuurus 211 krooni ja 60 senti kuus.

15. Põlvamaal, Räpina vallas asuva 2,71 ha suuruse maaüksuse Räpina metskonna katastriüksusest (katastritunnus 70703:003:0345) Mati Tiigimäele tähtajaga 31.03.2023.a. (kaasaarvatud). Renditasu suurus 1192 krooni aastas.

16. Saare maakonnas, Orissaare vallas asuva 1,6 ha suuruse maaüksuse Kihelkonna metskonna katastriüksusest (katastritunnus 55001:002:0038) Elchanan-Amiel Jaglom`ile. Renditasu suurus 400 krooni aastas.

17. Viljandimaal ,Pärsti vallas asuva kinnisasjal "P-123" (katastritunnus 62904:002:0024, riigivararegistri number 01019611, pindala 16,55 ha,) asuva maa-ala ligikaudse suurusega 0,5 ha Karin Räätsile. Renditasu suurus on 170 krooni aastas.

18. Jõgeva maakonnas, Jõgeva vallas Võiduvere külas asuva maaüksuse (katastritunnus 24804:001:0480, pindala 510,1 ha, riigivara reg. number 01006950) 9,35 ha suuruse maatüki Jõgeva Sordiaretuse Instituudile (registrikood 70000869, esindaja volikirja alusel Gunnar Koll). Leping on sõlmitud viieks aastaks ning jõustub 22.05.2008.a. kuni 21.05.2013.a. Renditasu suurus on 4082,21 krooni aastas.

19. Harjumaal, Aegna saarel 285,5 ha suurusest maaüksusest "Aegna saar" (katastritunnusega 78401:120:0002) 10 000 m2 suuruse maatüki Tallinna Keskkonnaametile tähtajaga kuni 30.04.2013. Renditasu suurus 1000 krooni aastas.

20. Harjumaal, Saku vallas 113,1 ha suurusest maaüksusest "Viimsi metskonna maatükk nr 10" (katastritunnusega 71801:001:0124) 10 m2 suuruse maatüki Pindi Kinnisvara AS' ile tähtajaga kuni 30.04.2009.a. Renditasu suurus 14 400 krooni aastas.

21. Jõgevamaal, Pajusi vallas Kaave külas, asuva maaüksuse (katastritunnus 57302:002:0600, pindala 30,4 ha, riigivara reg. number 01011285) 14,5 ha suuruse maatüki FIE Urmas Jukkumile (registrikood 10387371). Leping on sõlmitud aastaks ning jõustub 10.06.2008.a. kuni 09.05.2015.a. (kaasaarvatud). Renditasu suurus 5133,00 krooni aastas.

22. Pärnumaal, Tahkuranna vallas asuva ligikaudu 50 ha suuruse maaüksuse (katastritunnus 84801:004:0641, riigivara reg. number 01001679); Pärnumaal Tahkuranna vallas asuva ligikaudu 6 ha suuruse maaüksuse (katastritunnus 84801:004:0417, riigivara reg nr 01001698); Pärnumaal Tahkuranna vallas asuva ligikaudu 12,5 ha suuruse maaüksuse (katastritunnus 84801:005:0211, riigivara reg nr 01001682); Pärnumaal Häädemeeste vallas asuva ligikaudu 12,5 ha suuruse maaüksuse (katastritunnus 21301:005:0275, riigivara reg nr 01001663) sihtasutusele Jõulumäe Tervisespordikeskus (registrikood 90005113). Leping on sõlmitud 25 aastaks, renditasu suurus 1000 krooni aastas.

23. Saare maakonnas, Ruhnu vallas asuva ligikaudu 650 m² suuruse maaüksuse (katastritunnus 68901:001:0130, riigivara reg. number 01011460) Ruhnu Vallavalitsusele. Leping on sõlmitud 5 aastaks, renditasu suurus 300 krooni aastas.

24. Ida-Virumaal, Maidla vallas, Oandu külas asuva maaüksuse (katastritunnus 44901:005:0031, pindala 1,92 ha, riigivararegistri number 01023576) ja Oandu metskonna kontorihoone (riigivararegistri number 02013154, kasulik pind 297,5 m2) rendile antud Maidla Vallavalitsusele. Leping on sõlmitud tähtajatult. Renditasu suurus 1000.- krooni kuus.

25. Pärnumaal, Surju vallas, Lähkma külas asuv maaüksus (katastritunnus 75601:006:0009, riigivararegistri number 01008354, pindala 0,9 ha, sihtotstarve elamumaa) ja sellel asuva administratiivhoone (riigivararegistri number 02008775, kasulik pind 403,1 m²); tööriistakuur (riigivararegistri number 02008778, kasulik pind 57,5 m²); kelder (riigivararegistri number 02008780, kasulik pind 33,6 m²); kaev (riigivararegistri number 06002929) rendile antud Surju Vallavalitsusele. Renditasu suurus 448.65 krooni kuus.

26. Rapla maakonnas, Kaiu vallas, Vahastu külas remonditöökoda (riigivararegistri number 02009431) OÜ-le Metsatarve (registrikood 10522610, esindaja Väino Reinumägi) üldpinnaga 414,3 m2. Üüritasu on 828,60 krooni kuus. Leping on sõlmitud 09.12.2008.a. ja kehtib tähtaega määramata (tähtajatult).

27. Harjumaal Keila vallas Meremõisa külas asuvast 261,2 ha suurusest maaüksusest "Keila metskond maatükk nr 36" (katastritunnusega 29501:007:0203) ligikaudu 2,5 ha suuruse maatüki Jaanika Kauts'ile tähtajaga kuni 05.03.2014 (kaasaarvatud). Renditasu suurus 410 krooni aastas.

28. Harjumaal Anija vallas asuvast 4159,3 ha suurusest maaüksusest "Anija metskond maatükk M-33" (katastritunnusega 14001:002:0408) ligikaudu 4 ha suuruse maatüki FIE Toomas Tanne Kehra Autokool'ile tähtajaga 31.03.2010 (kaasaarvatud). Renditasu suurus 3000 krooni aastas.

29. Saare maakonnas, Kaarma vallas, Mändjala külas metskonna majandushoone (riigivararegistri number 02005963) üürile antud Tarmo Singile. Üüritasu suurus 165,00 krooni kuus. Leping sõlmitud 27.03.2009.a. ja kehtib tähtaega määramata (tähtajatult).

30.Pärnu maakonnas, Varbla vallas,Varbla külas kelder (riigivararegistri number 02009159) ja puurkaev (riigivararegistri number 06007475) rendile antud Tiiu Annukile. Keldri renditasu suurus 200,00 krooni aastas ja puurkaevu renditasu 250,00 krooni aastas. Leping sõlmitud 26.03.2009.a. ja kehtib tähtaega määramata (tähtajatult).

31. Viljandimaal, Suure-Jaani vallas ligikaudu 1,5 ha suuruse maaüksuse katastriüksusest nimetusega "Aimla metskond" (katastritunnus 75902:001:5903, riigivararegistri nr 01004270); ligikaudu 2 ha suuruse maaüksuse Skatastriüksusest nimetusega "Vastemõisa metskond" katastritunnus 75901:001:6303, riigivararegistri nr 01004295) ja ligikaudu 8,5 ha suuruse maaüksuse katastriüksusest nimetusega "Kabala metskond maatükk 4" (katastritunnus 27101:001:0250, riigivararegistri nr 01011328)OÜ-le Vimco Grupp. Renditasu suurus kokku 7200 krooni aastas.

32. Valgamaal Tõlliste vallas ligikaudu 10 ha suuruse maaüksuse katastriüksusest nimetusega "Valga metskond" (katastritunnus 82002:003:0303, riigivararegistri nr 01003120) MTÜ-le Valga Motoklubi. Renditasu suurus 6000 krooni aastas.

33. Saaremaal, Mustjala vallas ligikaudu 25,7 ha suuruse maaüksuse katastriüksusest nimetusega "Karjalasma metskond II" (katastritunnus 48301:005:0095, riigivararegistri nr 01006336) füüsilisest isikust ettevõtjale Kärema talu. Renditasu suurus kokku 6425 krooni aastas.

34.Lääne-Virumaal, Vihula vallas Sagadi külas asuva moonakate majas (riigivararegistri nr 02002196) 38 m2 suuruse eluruumi Maire Kukuškina’le. Üüritasu suurus 380 krooni kuus.

35. Valgamaal Sangaste vallas, ligikaudu 11 ha suuruse maaüksuse katastriüksusest nimetusega „Valga metskonna maatükk M-7“ (katastritunnus 72401:003:1050, riigivararegistri number 01018585) füüsilisest isikust ettevõtjale Raul Nämi. Renditasu suurus 555 krooni aastas.

36. Pärnumaal Tori vallas Randivälja külas RMK Taali kontorihoones (riigivararegistri nr 04001022) asuvas tööruumis ühe töökoha mittetulundusühingule Vändra Metsaühing. Üüritasu suurus 580 krooni kuus.

37. Valgamaal Helme vallas asuvast katastriüksusest nimetusega „Aakre metskonna 2“ (katastritunnus 20301:004:0004, riigivararegistri nr 01011643, pindala 152,16 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) suusa- ja rattaraja rajamiseks, avalikuks kasutamiseks, hooldamiseks ja korrashoiuks. MTÜ Tõrva Spordiselts, renditasu suurus on 1000 krooni aastas. Leping kehtib kuni 31.12.2016 (6 aastat).

38. Harjumaal Kuusalu vallas Joaveski külas asuvast 45,36 ha suurusest maaüksusest "Metsa-Pundi" (katastritunnusega 42301:005:0337) ligikaudu 8,6 ha suuruse maatüki OÜ-le Meiderel tähtajaga kuni 06.05.2016 (kaasaarvatud). Renditasu suurus 2500 krooni aastas.

39. Harjumaal Kiili vallas Kangru külas asuvast 100,8 ha suurusest maaüksusest "Viimsi metskond, maatükk nr 52" (katastritunnusega 30401:001:0174) ligikaudu 30 m² suuruse maatüki OÜ-le IBE Estonia tähtajaga 31.05.2010 (kaasaarvatud). Renditasu suurus 14 500 krooni.

40. Harjumaal Kuusalu vallas Tapurla külas asuvast 123,0 ha suurusest maaüksusest "Loksa metskond, maatükk nr 9" (katastritunnus 42301:001:0310, riigivararegistri number 01008021) ligikaudu 0,7 ha suuruse maatüki MTÜ-le Tapurla Külaselts tähtajaga kuni 03.06.2019 (kaasaarvatud). Renditasu suurus 1000 krooni aastas.

41. Harjumaal Kuusalu vallas Valkla külas asuvast 64,1 ha suurusest maaüksusest "Anija metskonna maatükk M-21" (katastritunnus 35201:001:0415, riigivararegistri number 01007119) ligikaudu 1,2 ha suuruse maatüki ja Harjumaal Jõelähtme vallas Haapse ja Kaberneeme külas asuvast 517,3 ha suurusest maaüksusest " Anija metskond maatükk M-7" (kinnistusregistri nr 12937302, katastritunnus 24505:001:0806, riigivararegistri nr 01007069) ligikaudu 2,5 ha suuruse maatüki OÜ-le Valkla Liivad tähtajaga kuni 04.06.2014 (kaasaarvatud). Renditasu suurus 3600 krooni aastas.

42. Valgamaal Puka vallas asuvast katastriüksusest nimetusega „Aakre metskond 30mt“ (katastritunnus 60802:001:0316, riigivararegistri nr 01008474, pindala 1017,8 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%); ligikaudu 14 ha suurune maatükk FIE-le Urmi Sokk. Sõlmitud 9. juuni 2009.a. Rendi suurus 2100 krooni aastas.

43. Lääne-Virumaal, Vihula vallas ligikaudu 0,2 ha suuruse maatüki katastriüksusest nimetusega "Sagadi metskond M57" (katastritunnus 88702:001:0650, riigivararegistri nr 01007191) Julius Kaasikule. Renditasu suurus 600 krooni aastas.

44. Harjumaal, Kuusalu vallas asuva ligikaudu 0,7 ha suuruse maatüki katastriüksusest nimetusega "Loksa metskond, maatükk nr 9" (katastritunnus 42301:001:0310, riigivararegistri nr 01008021) mittetulundusühingule Tapurla Külaselts. Renditasu suurus 1000 krooni aastas.

45. Harjumaal, Kuusalu vallas asuva ligikaudu 1,2 ha suuruse maatüki katastriüksusest nimetusega "Anija metskonna maatükk M-21" (katastritunnus 35201:001:0415, riigivararegistri nr 01007119) ja Jõelähtme vallas asuva ligikaudu 2,5 ha suuruse maatüki katastriüksusest nimetusega "Anija metskonna maatükk M-7" (katastritunnus 24505:001:0806, riigivararegistri nr 01007069) osaühingule Valkla Liivad. Renditasu suurus 3600 krooni aastas.

46. Raplamaal Märjamaa vallas asuva ligikaudu 0,22 ha suuruse maatüki katastriüksusest nimetusega "Vardi metskond M-34" (katastritunnus 50401:006:0064, riigivararegistri nr 01011756) aktsiaseltsile Talter kuni 31.07.2009.a. (kaasa arvatud). Renditasu suurus 4400 krooni.

47. Ida-Virumaal Maidla vallas asuva 33,8 ha suuruse maaüksuse „Maidla metskond nr 4“ katastriüksusest (katastritunnus 44901:001:0570, riigivararegistri nr 01008304) Natourest OÜ-le. Leping on sõlmitud kuni 22.06.2019. Renditasu suurus on 1690 krooni aastas. 

48. Läänemaal Vormsi vallas Hullo külas asuv Hullo kontor-elamu (riigivararegistri number 02005506) üürile antud Ellen Järvele. Üüritasu suurus on 150,80 krooni kuus. Leping on sõlmitud 14.08.2009.a. ja kehtib tähtajatult.

49. Viljandi maakonnas, Suure-Jaani vallas Kootsi külas, Ruusa jäägrite hoone (riigivararegistri number 02005061) OÜ-le Chef Foods (registrikood 11510187, esindaja Priit Noorhani) kasuliku pinnaga 355,6 m2. renditasu on 3556,00 krooni kuus. Leping on sõlmitud 01.09.2009.a. ja kehtib kuni 31. detsember 2010.a.


50. Pärnu linnas, Tallinna mnt 1 asuva 482/23385 mõttelise osa kinnistust ja reaalosa eluruumist 2 (katastritunnus 62507:048:8150, riigivararegistri nr 05000321) Triin Tallole kuni 30.06.2012. Üüritasu 1800 krooni kuus. 

51. Pärnumaal, Saarde vallas, Sigaste külas asuva Lodja metskonna II jsk metsniku elamu-rehealuse-lauda (kasulik pind 272,9 m², riigivararegistri nr 02013026) ja kaevu (riigivararegistri nr 06002412) Anu Lensmentile tähtajatult. Üüritasu suurus 200 krooni kuus.

52. Harjumaal, Kõue vallas, Rõõsa külas asuvast 531,0 ha suurusest maaüksusest "Paunküla metskond, maatükk nr 13" (katastritunnus 36302:002:0480,  riigivararegistri number 01014556) ligikaudu 5000 m² suurune maatükk MTÜ-le Rõõsa Külaselts (registrikood 80288430, esindaja Rene Reiljan) tähtajaga kuni 27.10.2019.a (kaasaarvatud). Renditasu suurus 300.- (kolmsada) krooni aastas.

53. Jõgevamaal, Puurmani vallas, Jüriküla külas 8,5 ha suurune maatükkkatastriüksusest nimetusega “M-15 Pikknurme metskond” (katastritunnus 61102:002:1340, riigivararegistri number 01007072, pindala 843,6 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kv.PN174 er.3 pindalaga 2,47 ha; kv.PN180 er.6 pindalaga 1,21 ha ja PN186 er.3 4,82 ha Riho Kanarbik'ule 7 aastaks heina niitmise ja karjakasvatuse eesmärgil. Leping kehtib kuni 02.11.2016.a. (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 500.- krooni aastas. 

54. Järvamaal, Türi vallas, Rassi külas, Kabala metskonna garaaž-töökoja (riigivararegistri number 02005899) üks boks mittetulundusühingule Kabala Jahimeeste Selts (registrikood 80014424, esindaja Jüri Lindmets) kasuliku pinnaga 33 m2, üüritasu on 165,00 krooni kuus. Leping on sõlmitud 29.10.2009.a. ja kehtib tähtajatult.

55. Põlvamaal, Põlva vallas, Taevaskoja külas asuvast maaüksusest  nimetusega „Kiidjärve metskond nr 7“ (katastritunnus 61901:001:0124, riigivararegistri number 01003852, pindala 126,5 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%)  ligikaudu 5 m² suuruse maatüki rentimiseks MTÜ-le Taevaskoja, esindaja Ahti Bleive. Leping on sõlmitud tähtajaga kuni 01. november 2015.a. (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 100 krooni.

56. Harjumaal Kuusalu vallas Viinistu külas asuvast 2,6 ha suurusest maaüksusest "Loksa metskond 30" (katastritunnus 42301:003:0260,  riigivararegistri number 01008035) ligikaudu 100 m2 suuruse maatüki MTÜ-le Muusa Kapriis (registrikood 80188064, esindaja Jaan Manitski) tähtajaga kuni 17.11.2019 (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 300 krooni aastas.

57. Harjumaal Kuusalu vallas asuvast 147,2 ha suurusest maaüksusest "Loksa metskond 24" (katastritunnus 42301:003:0200,  riigivararegistri number 01008029) ligikaudu 9000 m2 suuruse maatüki MTÜ-le Eru lahe Rannarahva Selts (registrikood 80220543, esindaja Linda Metsaorg) tähtajaga kuni 18.11.2016 (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 101 krooni.

58. Jõgevamaal, ligikaudu 1,41 ha suurune maatükk katastriüksusest nimetusega “M-18 Põltsamaa metskond” (katastritunnus 61601:001:0190, riigivararegistri number 01006982, pindala 1,7 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kvartalil PM166 eraldisel 19 AS-le Adavere Agro kasutamiseks põllumajandussaaduste tootmise eesmärgil. Rendilepingu tähtajaks on 7 (seitse) aastat. Maatüki rendihinnaks on 423 (nelisada kakskümmend kolm) krooni.

59. Harjumaal, Kuusalu vallas asuvast 123,0 ha suurusest maaüksusest "Loksa metskond, maatükk nr 9" (katastritunnus 42301:001:0310,  riigivararegistri number 01008021) ligikaudu 100m2 suuruse maatüki Priit Rohumaale, tähtajaga kuni 30.11.2019 (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 1000 krooni aastas.

60. Valgamaal
1) Otepää vallas, Otepää linnas katastriüksusest nimetusega „Aakre metskonna maatükk M-50“ (katastritunnus 55601:006:0070, riigivararegistri nr 01018514, pindala 82,0 ha, sihtotstarve maatulundusmaa); ligikaudu 2100 m² suurune maatükk.

2) Otepää vallas, Pühajärve külas asuvast katastriüksusest nimetusega „Aakre metskonna maatükk H-57“ (katastritunnus 63601:002:3460, riigivararegistri nr 01018557, pindala 349,6 ha, sihtotstarve kaitsealune maa); kasutatava maa pindala 990 m2 maa peal ja 5000 m2 Pühajärvel, .ligikaudu 5990 m² suurune maatükk.

3) Otepää vallas, Arula külas asuvast katastriüksusest nimetusega „Aakre metskonna maatükk M-55“ (katastritunnus 63601:002:3480, riigivararegistri nr 01018559, pindala 25,0 ha, sihtotstarve maatulundusmaa); ligikaudu 1500 m² suurune maatükk Otepää Vallavalitsusele. Sõlmitud 18.detsember 2009.a. Rendi suurus 1000 krooni perioodi eest.

61. Lääne-Virumaal, Tamsalu vallas, Järvajõe külas, Porkuni jahimaja (riigivararegistri number 02000483) Rakvere Põllumajandustehnika OÜ-le (registrikood 10045989, esindaja Toom Kuusmik) kasuliku pinnaga 282,7 m2, üüritasu on 5000,00 krooni kuus. Rendileping on sõlmitud 21.09.2009.a. ja kehtib tähtajatult.

62. Järvamaal, Albu vallas, Vetepere külas asuvad Simisalu kordon (kasulik pind 191,4 m², riigivararegistri nr 02007882) ja Simisalu kordoni kõrvalhoone (riigivararegistri nr 02007883) Rein Arjukese’le . Üüritasu suurus 1000 krooni kuus. Üürileping on sõlmitud 18.detsembril 2009.a. ja kehtib tähtajatult.

63. Maarendileping OÜ-ga Amestop, aadress Jõgevamaa, Torma vald, Torma alevik, Jõgeva mnt.10, reg.nr.10697462. Rentnikule antakse tähtajaliselt – pinnase ajutiseks ladestamiseks -  kasutusse ligikaudu 0,97 ha suurune maatükk (edaspidi nimetatud maa-ala, vara) kinnisasjast nimetusega “Halliku metskond 6” (katastritunnus 81003:003:0570, riigivararegistri number 01007176, pindala 1084,1 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kvartali HL101 eraldistel 3,4. Leping sõlmitakse 3 (kolmeks) aastaks ning jõustub 06. jaanuar 2010.a. Leping kehtib kuni 06. jaanuar 2013. a (kaasaarvatud). Rentnikul on kohustus tasuda Rendileandjale tasu Maatüki kasutamise eest 4200.- krooni  (neli tuhat kakssada krooni). 

64. Hiiumaal, Pühalepa vallas, Suuresadama külas asuva ligikaudu 0,32 ha suuruse maatüki katastriüksusest nimetusega  „Kärdla metskond M-42" (katastritunnus 63901:001:2040, riigivara registrinumber 01003405) MTÜ-le Hiiumaa Militaarajalooselts. Lepingu  tähtaeg kuni 30. detsembrini 2016 (kaasaarvatud). Renditasu 700 krooni aastas.

65. Järva maakonnas, Türi vallas, Laupa külas asuva endise Türi metskonna kontori (riigivararegistri number 04001873) eluruumid üldpinnaga 66,8 m2 Maie Kiiver´ile. Üüritasu on 262,90 krooni kuus. Leping on sõlmitud 12.01.2010.a. ja kehtib tähtaega määramata (tähtajatult).

66. Harjumaal, Saku vallas, Männiku külas asuvast 484,7 ha suurusest maaüksusest "Viimsi metskond 19" (katastritunnus 71801:001:0133, riigivararegistri number 01010009) ligikaudu 0,25 ha suuruse maatüki aktsiaseltsile A.L.A.R.A. (registrikood 10462309, esindaja Joel Valge) tähtajaga kuni 01.01.2016. Renditasu suurus on 1325 krooni aastas.

67. Harjumaal, Kuusalu vallas, Pärispea külas asuvast 147,2 ha suurusest maaüksusest "Loksa metskond 24" (katastritunnus 42301:003:0200, riigivararegistri number 01008029) ligikaudu 1,3 ha suuruse maatüki Asko Aug’ile tähtajaga kuni 18.01.2017 (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 130 krooni aastas.

68. Harjumaal, Saku vallas, Kurtna külas asuvast 45,89 ha suurusest maaüksusest "Viimsi metskond 42" (katastritunnus 71814:001:0513, riigivararegistri nr 01010032) ligikaudu 0,5 ha suuruse maatüki MTÜ-le Tagadi Küla Selts (reg. nr. 80226971, esindajad Eva Pukk ja Mihkel Pukk) tähtajaga kuni 03.02.2020 (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 300 krooni aastas.

69. Tartumaal, Rõngu vallas, Uderna külas asuva maaüksuse suurusega 0,5 ha, mis asub kinnisasjal (katastritunnus 69403:003:0087, riigivara reg. number 01004672) kasutamiseks SA Tartumaa Tervisekeskuse´le tähtajaga 10 aastat. Leping kehtib kuni 30.12.2019.a. Renditasu suurus on 1000.- krooni aastas.

70. Tartumaal, Tartu vallas, Äksi külas asuva maaüksuse ligikaudse suurusega 3 ha, mis asub kinnisasjal nimetusega ,,Vara metskond,, (katastri tunnus 79402:001:0741, riigivara registrinumber 01007816, pindala 523,4 ha) kasutamiseks MTÜ-le Äksi Motoklubi. Leping kehtib kuni 31.03.2010.a. Renditasu suurus 3000.- krooni kasutusperioodi eest.

71. Tartumaal Tähtvere vallas asuva maatüki pindalaga  17,53 ha  katastriüksusest nimetusega ,,Laeva metskond 66,, (katastritunnus 83101:001:0273, riigivararegistri number 01035326, pindala 38,24 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja 64,65 ha suuruse maatüki katastriüksusest nimetusega ,,Laeva metskond 64,, (katastritunnus 83101:001:0271, riigivararegistri number 01035325, pindala 244,79 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%), kokku 82,18 ha kasutamiseks MTÜ-le Looduskaitseühing Kotkas. Leping on sõlmitud kaheksaks aastaks. Leping kehtib kuni 26.02.2018.a. Renditasu suurus on 120.- krooni ühe hektari eest aastas, kokku  82,18 hektari eest  9861,60 krooni aastas.

72. Harjumaal Aegviidu vallas asuvast 22,5 ha suurusest maaüksusest "Aegviidu metskond 18" (katastritunnus 11201:002:0104, riigivararegistri nr 01022280) ligikaudu 0,21 ha suuruse maatüki ja Anija vallas asuvast 504,2 ha suurusest maaüksusest "Aegviidu metskond 19" (katastritunnus 14001:003:0560, riigivararegistri nr 01007544) ligikaudu 1,0 ha suuruse maatüki Aegviidu Vallavalitsusele (reg. nr. 75021480, esindaja Tõnis Väli) tähtajaga kuni 08.04.2020 (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 1000 krooni aastas.

73. Harjumaal Kuusalu vallas asuvast 123,0 ha suurusest maaüksusest " Loksa metskond, maatükk nr 9" (katastritunnus 42301:001:0310,  riigivararegistri number 01008021) ligikaudu 1000 m2 suuruse maatüki Kuusalu Vallavalitsusele tähtajaga kuni 06.05.2020 (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 3600 krooni aastas.


74. RMK Jõgevamaa metskond sõlmis 15.06.2010.a. maarendilepingu TIMTAM OÜ-ga (reg.nr.11937603, Tabivere vald Jõgevamaa) järgmistel tingimustel:
1. Rendile antakse: ligikaudu 14,23 ha suuruse maatüki katastriüksusest nimetusega “Pikknurme metskond” (katastritunnus 57801:001:0550, riigivararegistri number 01013178, pindala 1222,8 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kv.PN263 er.8 pindalaga 4,66 ha; kv.PN267 er.5 pindalaga 8,26 ha ja PN276 er.2 1,31 ha.
2. kasutada maatükki heinaniitmise eesmärgil;
3. rendilepingu tähtajaks on 7(seitse) aastat;
4. maatüki rendihinnaks on 2000 (kaks tuhat) krooni aastas, millele lisandub käibemaks.

75. Põlvamaal, Veriora vallas, Nohipalo külas asuva Ilumetsa jäägrihoone MTÜ Nohipalo Jahiseltsile tähtajatu rendilepinguga 1500 krooni kuus.

76. Tartumaal, Elva linnas, Vellavere tee 1 asuva Elva metskonna kontorihoone Gaspar Kiiplile tähtajatu üürilepinguga 2000 krooni kuus.

77.Vastavalt metsaseaduse § 57 lg 7 on RMK andnud tasu eest rendile järgmised objektid:

Pärnu Maakonnas Saarde vallas RMK Jäärja metskonna kontorihoones (riigivararegistri number 02005934) 35,8 m² suuruse korteri Juhan Rea`le tähtajaga 31.07.2011.a. Üüritasu suuruseks on 90 krooni kuus.
Pärnu Maakonnas Paikuse vallas RMK Paikuse kontorihoones (riigivararegistri number 04001193) 114 m² suuruse korteri Kati Kivisto`le tähtajaga 01.07.2011.a. Üüritasu suuruseks on 2000 krooni kuus.

78. Ida-Virumaal  Mäetaguse vallas asuva maatüki ligikaudse pindala 4,53 ha, mis asub kinnisasjal  nimetusega „Kohtla metskond 17“ (katastritunnus 49801:001:0390, riigivararegistri number 01002109, pindala 41,3 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kasutamiseks Eesti Energia Kaevandused AS-le. Leping kehtib kuni 13. juulini 2015 (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 3400 krooni aastas. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras ja suuruses.

79. Ida-Virumaal Narva-Jõesuu linnas asuva maatüki ligikaudse pindalaga 0,1 ha, mis asub kinnisasjal nimetusega „Narva metskonna maatükk nr 31“ (katastritunnus 51301:016:0010, riigivararegistri number 01006621, pindala 171,50  ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kasutamiseks Jaan Varblasele. Leping kehtib kuni 20. oktoobrini 2014 (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 300 krooni aastas. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras ja suuruses.

80. Sõlmitud Valgamaa ja Tartumaa vaheline ühine maarendileping suusa-, jooksu ja rattaraja (edaspidi rada) rajamiseks, avalikuks kasutamiseks, hooldamiseks ja korrashoiuks. MTÜ Klubi Tartu Maraton renditasu suurus 1500 krooni aastas (lisandub käibemaks). Leping kehtib kuni 05. oktoobrini 2019 (10 aastat). Nimekirja vaata siit.

81. Ida-Virumaal Illuka vallas asuva maatüki ligikaudse pindalaga 1,0 ha, mis asub kinnisasjal nimetusega „Ahtme metskond 25“ (katastritunnus 22901:001:0166, riigivararegistri number 01001313, pindala 1825,65  ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kasutamiseks MTÜ-le Mäekeskus. Leping kehtib kuni 31. detsembrini 2017 (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 12000.- krooni aastas. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras ja suuruses.

82. Läänemaal Noarootsi vallas Osmussaare külas asuva korteri (kasulik pind 51,5 m², riigivararegistri nr 04001221) Rita Koppelile tähtajatult. Üüritasu suurus 150 krooni (9,59 €) kvartalis.

83. Ida-Virumaal  Mäetaguse vallas asuva maatüki ligikaudse pindala 9,72 ha,  millest 1,78 ha suurune maa-ala asub kinnisasjal lähiaadressiga Mäetaguse metskond 33 (katastritunnus 49801:001:0363, riigivararegistri number 01041088, pindala 13,68 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100 %); 1,34 ha suurune maa-ala asub kinnisasjal lähiaadressiga Mäetaguse metskond 34 (katastritunnus 49801:001:0364, riigivararegistri number 01041087, pindala 7,89 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100 %) ja 6,60 ha suurune maa-ala asub kinnisasjal lähiaadressiga Mäetaguse metskond 35 (katastritunnus 49801:001:0365, riigivararegistri number 01041086, pindala 70,25 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100 %)  kasutamiseks Eesti Energia Kaevandused AS-le. Leping kehtib kuni 08. septembrini 2015 (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 4860.- krooni (310,61 €) aastas. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras ja suuruses.

84. Tartumaal, Luunja vallas, Kavastu külas asuva Kraabi vahtkonna kordon-elamu MTÜ Jahiselts Mäger’ile tähtajatu rendilepinguga 400 krooni kuus.

85. Valgamaal, Karula vallas asuva ligikaudu 3,6 ha suurune maatükk kinnisasjast nimetusega Karula metskond 10 (katastritunnus 28902:004:0450, riigivararegistri number 01034461, pindala 160,8 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kvartalil KR068 eraldisel 10. Põllumajandussaaduste tootmise – heina niitmise ja varumise ning karjatamise eesmärgil; Külli Kukk renditasu suurus 65.- krooni (4,15 €) hektarilt aastas (lisandub käibemaks). Leping kehtib kuni 19. oktoobrini 2020 (10 aastat).

86. RMK Jõgevamaa metskond sõlmis 19.11.2010.a. maarendilepingu Jõgeva vallaga-ga (reg.nr.75003594, Piiri 4 Jõgeva) järgmistel tingimustel:
Rendile antakse: ligikaudu 3,5 ha suuruse maatüki Jõgevamaal Jõgeva vallas Kivijärve külas (edaspidi nimetatud maa-ala, vara) katastriüksusest nimetusega “Laiuse metskond 13” (katastritunnus 24804:001:3740, riigivararegistri number 01010107, pindala 625,6 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%)   - kvartalites LA142, LA143.
Kasutada maatükki spordiorganisatsioonide, koolide, asutuste ja erinevate elanikkonna gruppide spordi-, tervistus- ja koolitustegevuse, aktiivse puhkuse ja vaba aja veetmise tingimuste loomise ja vastavate teenuste pakkumise eesmärgil. Rendilepingu on tähtajatu. Maatüki rendihinnaks on 1564,66 (üks tuhat viissada kuuskümmend neli krooni ja 66 senti) krooni s.o. 100€ (ükssada eurot) aastas, millele lisandub käibemaks.

87. Valgamaal Õru vallas Õruste külas asuvast katastriüksusest nimetusega „Sangaste metskond 38“ (katastritunnus 94302:002:1252; riigivararegistri nr 01002980, pindala 262,7 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%); Rendile antakse ligikaudu 11,8 ha suurune maatükk põllumajandussaaduste tootmiseks; Rein Rosenbergi Vastse Mustakese talu  renditasu suurus 312,9 (kolmsada kaksteist) krooni ja 90 senti; 20,00(kakskümmend eurot ja 00 senti) ühe hektari eest aastas (lisandub käibemaks). Leping kehtib kuni 17. detsembrini 2020 (10 aastat).

88. RMK on sõlminud maarendilepingu Põlvamaal Räpina vallas Kõnnu külas asuvast maaüksusest  nimetusega „Räpina metskond nr 1“ (katastritunnus 70701:001:0434, riigivararegistri number 01004061, pindala 255,1 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%)  ligikaudu 0,01 ha suuruse maatüki rentimiseks OÜ-le Maurellis, esindaja Andrus Sipsaka. Leping on sõlmitud tähtajaga kuni 06. jaanuar 2021.a. (kaasaarvatud).Renditasu suurus on 21 eurot.

89. Viljandimaal Kolga-Jaani vallas Vaibla külas asuvast katastriüksusest nimetusega "Aimla metskond 27" (katastritunnus 32802:003:5043, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV3748, pindala 52,9 ha) 0,3ha suuruse maatüki sportimis-, liikumis- ja matkaraja rajamiseks avalikuks kasutamiseks. MTÜ Eesti Veeturism, renditasu suurus 20 eurot aastas. Leping kehtib kuni 15.02.2021.

90. Valgamaal 1)Puka vallas maatükil suurusega ligikaudu 7,5 ha, katastriüksusel 60802:001:0014, kinnisvara objekti kood KV28495 (ligikaudu 32,22 ha), sihtotstarve maatulundusmaa 100%; Puka vallas maatükil suurusega ligikaudu 2,43 ha, katastriüksusel 60801:001:0010, kinnisvara objekti kood KV5829 (ligikaudu 1680,26 ha), sihtotstarve maatulundusmaa 100%; 2)Puka vallas maatükil suurusega ligikaudu 1,0 ha, katastriüksusel 60802:002:0753, kinnisvara objekti kood KV5850 (ligikaudu 74,5 ha), sihtotstarve maatulundusmaa 100% põllumajandussaaduste tootmiseks. OÜ Neiveland   renditasu summas 163,95 eurot (ükssada kuuskümmend kolm eurot  ja 95 senti) lisandub käibemaks. Leping kehtib kuni 01. märts  2021.a. (10 aastat).

91. Harjumaal Jõelähtme vallas Maardu külas asuvast 47,9 ha suurusest maaüksusest "Viimsi metskond, maatükk nr 73" (katastritunnus 24504:003:0054, riigivararegistri number 01009970) ligikaudu 36,62 ha suuruse maatüki OÜ Naeris tähtajaga kuni 10.01.2021 (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 255 eurot (kakssada viiskümmend viis eurot) aastas.

92. Harjumaal Aegviidu vallas asuvast 16,3 ha suurusest maaüksusest " Aegviidu metskond 12" (katastritunnus 11201:002:0630, riigivararegistri nr 01007530) ligikaudu 1,7 ha suuruse maatüki Aegviidu vallavalitsusele tähtaega määramata (tähtajatult). Renditasu suurus on 70 eurot (seitsekümmend eurot) aastas.

93. Ida-Virumaal  Mäetaguse vallas asuva maatüki ligikaudse pindala 4,48 ha, millest 1,42 ha suurune maatükk asub kinnisasjal lähiaadressiga Kohtla metskond 17 (katastritunnus 49801:001:0390, riigi kinnisvararegistri number KV2310, pindala 41,3 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%); 0,79 ha suurune maatükk asub kinnisasjal lähiaadressiga Mäetaguse metskond 33 (katastritunnus 49801:001:0363, riigi kinnisvararegistri number KV29995, pindala 13,68 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja 2,27 ha suurune maatükk asub kinnisasjal lähiaadressiga Mäetaguse metskond 35 (katastritunnus 49801:001:0365, riigi kinnisvararegistri number KV29993, pindala 70,25 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kasutamiseks Eesti Energia Kaevandused AS-le. Leping kehtib kuni 06. märtsini 2014.a.  Renditasu suurus 112,0 eurot aastas. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras ja suuruses.

94. Valgamaal

1)  Karula vallas maatükil suurusega ligikaudu 5,46 ha asub kinnisasjal lähiaadressiga Karula metskond 10 (katastritunnus 28902:004:0450, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24187, pindala 160,8 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%);

2)  Karula vallas maatükil suurusega ligikaudu 2,0 ha asub kinnisasjal lähiaadressiga Karula metskond 11 (katastritunnus 28902:004:0011, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV15610, pindala 1663,7 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%);

3)  Karula vallas maatükil suurusega ligikaudu 1,17 ha asub kinnisasjal lähiaadressiga Karula metskond 13 (katastritunnus 28902:004:0440, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24188, pindala 587,7 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%);

4)  Karula vallas maatükil suurusega ligikaudu 0,09 ha asub kinnisasjal lähiaadressiga Karula metskond 22 (kinnistusregistriosa number 1700540, katastritunnus 28902:004:0402, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV18054, pindala 6,60 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%);

5)  Karula vallas maatükil suurusega ligikaudu 5,73 ha asub kinnisasjal lähiaadressiga Karula metskond 25 (kinnistusregistriosa number 1486740, katastritunnus 28902:004:0282, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12790, pindala 16,51 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%);

6)  Karula vallas maatükil suurusega ligikaudu 2,16 ha asub kinnisasjal lähiaadressiga Karula metskond 29 (kinnistusregistriosa number 749240, katastritunnus 28902:004:0232, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV15173, pindala 10,9 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%);

7)  Karula vallas maatükil suurusega ligikaudu 0,1 ha asub kinnisasjal lähiaadressiga Valga metskond 56 (kinnistusregistriosa number 1796740, katastritunnus 28902:003:0657, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12789, pindala 11,70 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%); põllumajandussaaduste tootmiseks. Silver Visnapuu Alakonnu talu renditasu summas 116,97€  (ükssada kuusteist eurot  ja 97 eurosenti) lisandub käibemaks. Leping kehtib kuni 14. märts  2021.a. (10 aastat).

95. Viljandi Maakonnas Kõpu vallas Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuse elamus (riigivararegistri number 04001270) 80,0 m² suuruse korteri Algirdas-Andrus Martsoo`le tähtajatult. Üüritasu suuruseks on 20 eurot kuus.

96. Viljandi Maakonnas Kõpu vallas Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuse elamus (riigivararegistri number 04001270) 82,0 m² suuruse korteri Marko Kübarsepale tähtajatult. Üüritasu suuruseks on 30 eurot kuus.

97. RMK Jõgevamaa metskond sõlmis 16.03.2011.a. maarendilepingu Marje Hordo Siimu-Lauri taluga (Reg.kood 10387201), aadress Kaera  küla Jõgeva vald Jõgevamaa,  järgmistel tingimustel: rendile antakse: ligikaudu 8,25 ha suuruse maatüki (edaspidi nimetatud maa-ala, vara), millest:
- ligikaudu 1,5 ha asub kinnisasjal lähiaadressiga M-16 Vaimastvere metskond (24802:001:0500, riigi kinnisvararegistrinumber KV4807, pindala 1,5ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) – kvartal VZ223-1;
- ligikaudu 6,75ha asub kinnisasjal lähiaadressiga M-17 Vaimastvere metskond (24802:001:0510, riigi kinnisvararegistrinumber KV5220, pindala 7,01ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) – kvartal VZ223-2,3.
Rentnikul on õigus kasutada maatükke  põllumajandussaaduste tootmise ja heinaniitmise eesmärgil; rendilepingu tähtajaks on 10 (kümme) aastat; maatüki rendihinnaks on 22 (kakskümmend kaks) eurot hektari kohta aastas, millele lisandub käibemaks.

98. Viljandimaal Pärsti vallas asuvast maaüksusest lähiaadressiga P140 (katastritunnus 62904:001:0048, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV16386) ligikaudu 22,18 ha suuruse maatüki osaühingule Jerwer tähtajaga kuni 31.04.2011 (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 1418.84 eurot aastas.

99. Nõva külas, Nõva vallas, Läänemaal  Nõva jahimaja katastriüksusel (53101:001:0159) olev pumbamaja antud üürile Marje Voog`ile . Üüritasu 40 eurot aastas.

100. Harjumaal Viimsi vallas Naissaarel asuvast 107,7 ha suurusest maaüksusest "Viimsi metskond M94" (katastritunnus 89001:001:0055, riigi kinnisvararegistri kood KV10447) ligikaudu 5,0 ha suuruse maatüki OÜ Cautor tähtajaga kuni 09.03.2018 (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 50 € (viiskümmend eurot) aastas.

101. Harjumaal Kuusalu vallas Kõnnu külas asuvast 15,52 ha suurusest maaüksusest "Loksa metskond 47" (katastritunnus 42301:005:0980, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12605) 8,9 ha suuruse maatüki OÜ Kolgaküla tall tähtajaga kuni 10.04.2021 (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 41 eurot (nelikümmend üks eurot) aastas.

102.Harjumaal Kuusalu vallas Kõnnu külas asuva 8,85 ha suurusest maaüksusest "Volmre" (katastritunnus 42301:005:0219, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV17757) ligikaudu 8,85 ha suuruse maatüki Kaili Allmägi’le tähtajaga kuni 12.04.2018 (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 40,71 eurot (nelikümmend eurot ja seitsekümmend üks senti) aastas.

103.Saaremaal Kihelkonna vallas Vilsandi saarel asuvate Vilsandi bioloogiajaama hoonete: garaaź (riigivara nr 2007825) ja elamu nr 8 (riigivararegistri nr 4002499) üürile andmine Saaremaa Ökoküla AS-ile. Üüritasu suurus 32 eurot kuus. (kolmkümmend kaks eurot) kuus

104. Sõlmitud tähtajatu Kinnisasja üürileping 9-28/39 Annemarie Rammo´ga (riigi kinnisvararegistri objekti kood KV 6741) Viimsi looduskeskuse hoones oleva majutusruumi (24,2m2) kasutamiseks alates 01.05.2011.a., üüritasuga 50 (viiskümmend) eurot kuus.

105. Ida-Virumaal  Toila vallas asuva maatüki ligikaudse pindala 27,59 ha, mis asub kinnisasjal lähiaadressiga Ahtme metskond 26 (katastritunnus 80201:002:0356, riigi kinnisvararegistri number KV1620, pindala 122,68 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%)  kasutamiseks Eesti Energia Kaevandused AS-le. Leping kehtib kuni 02. maini 2026.a.  Renditasu suurus 745,0 eurot aastas. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras ja suuruses.

106. Vastavalt metsaseaduse § 57 lg 7 on RMK andnud tasu eest rendile järgmised objektid:Pärnu Maakonnas Paikuse vallas Paikusel Paide mnt 14 asuvas Paikuse kontor-elamus (kinnisvararegistri kood KV25188H1) 114,0 m² suuruse korteri Õnne Loite`le tähtajatult. Üüritasu suuruseks on 130 eurot kuus.

107. RMK Jõgevamaa metskond sõlmis 31.05.2011.a. maarendilepingu Kenkmani OÜ-ga (Reg.kood 111886188), aadress Kurista 25, Kurista küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa,  järgmistel tingimustel:
1. Rendile antakse: kokku ligikaudu 20,91 ha suuruse maatüki (edaspidi nimetatud maa-ala, vara), millest 6,7 ha asub kinnisasjal lähiaadressiga M-3 Vaimastvere metskond (katastritunnus 24801:001:1150, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5224, pindala 212,7 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) , 8,07 ha asub kinnisasjal lähiaadressiga Pikknurme metskond 4 (katastritunnus 61102:003:0560, riigi kinnisvararegistrinumber KV4929, pindala 42,0 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja 6,14 ha asub kinnisasjal lähiaadressiga Pikknurme metskond 15 (katastritunnus 61102:002:1340, riigi kinnisvararegistri objekti kood 4924, pindala 843,6 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%).
2. Rentnikul on õigus kasutada Maatükki  põllumajandussaaduste tootmise ja heinaniitmise eesmärgil;
3. rendilepingu tähtajaks on 7 (seitse) aastat;
4. maatüki rendihinnaks on 20 €  hektari eest aastas ehk 418,20 (nelisada kaheksateist eurot ja 20 senti) € aastas, millele lisandub käibemaks.

108. Valgamaal  Tõlliste vallas maatükil suurusega ligikaudu 26 ha, katastriüksusel 82002:004:0331, kinnisvara objekti kood KV2641 (ligikaudu 159,1 ha), sihtotstarve maatulundusmaa 100%,  põllumajandussaaduste tootmiseks AS Laatre Piim’ale   renditasu summas 260 eurot (kakssada kuuskümmend ) aastas lisandub käibemaks. Leping kehtib kuni 31. mai  2021.a.(10 aastat).

109. Harju maakonnas, Viimsi vallas, Naissaare külas, Looduse 1 ( katastriüksus 89001:001:0030) asuv Naissaare looduskeskuse rendiks Reval Cateringgroup OÜ. Rendileping kehtib kuni 31. oktoobrini 2011 a. Renditasu kuus on 250 eurot kuus.

110. Valgamaal Otepää vallas maatükil suurusega ligikaudu 3,9 ha, katastriüksusel 63601:002:1391, kinnisvara objekti kood KV9637 (ligikaudu 17,5 ha), sihtotstarve maatulundusmaa 100% põllumajandussaaduste tootmiseks Aivar Antsi’le  renditasu summas 15,6 eurot (viisteist eurot 60 senti ) aastas lisandub käibemaks. Leping kehtib kuni 05. juuni 2018.a.(7 aastat).

111.RMK Harjumaa metskond sõlmis 30.05.2011.a. maarendilepingu Aegviidu Vallavalitsusega, millega antakse rendile ligikaudu 22,2 ha suurune maa-ala alljärgnevatelt kinnisasjadelt:- Harjumaal Anija vallas ligikaudu 3,32 ha kinnisasjal lähiaadressiga „Koitjärve metskond 20“ (katastritunnus 14001:003:0162, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV13674, pindala 2574,2 ha); - Harjumaal Anija vallas ligikaudu 8,47 ha kinnisasjal lähiaadressiga „Koitjärve metskond 21“ (katastritunnus 14001:003:0163, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV3675, pindala 645,8 ha);- Harjumaal Anija vallas ligikaudu 3,25 ha kinnisasjal lähiaadressiga „Koitjärve metskond 19“ (katastritunnus 14001:003:0560, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5247, pindala 504,2 ha); - Harjumaal Aegviidu vallas ligikaudu 0,42 ha kinnisasjal lähiaadressiga „Aegviidu metskond 25“ (katastritunnus 11201:005:0020, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5237, pindala 28,7 ha);- Harjumaal Aegviidu vallas ligikaudu 1,67 ha kinnisasjal lähiaadressiga „Aegviidu metskond 27“ (katastritunnus 11201:005:0042, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5091, pindala 554,2 ha); - Lääne-Virumaal Tapa vallas ligikaudu 2,00 ha kinnisasjal lähiaadressiga „Rava metskond maatükk 38“ (katastritunnus 40001:001:0220, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5524, pindala 481,7 ha); - Lääne-Virumaal Tapa vallas ligikaudu 0,19 ha kinnisasjal lähiaadressiga „Rava metskond maatükk 43“ (katastritunnus 40001:001:0240, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5526, pindala 61,1 ha); - Lääne-Virumaal Tapa vallas ligikaudu 0,66 ha kinnisasjal lähiaadressiga „Rava metskond maatükk 32“ (katastritunnus 40001:001:0260, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5527, pindala 848,2 ha); - Lääne-Virumaal Tapa vallas ligikaudu 0,53 ha kinnisasjal lähiaadressiga „Rava metskond maatükk 35“ (katastritunnus 40001:001:0280, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5528, pindala 119,5 ha); - Järvamaal Albu vallas ligikaudu 1,69 ha kinnisasjal lähiaadressiga „Rava metskond 7“ (katastritunnus 12901:001:0520, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5454, pindala 39,2 ha).Rendileping on sõlmitud tähtaega määramata (tähtajatult). Renditasu suurus on 70 eurot (seitsekümmend eurot) aastas.

112. Valgamaal Taheva vallas ligikaudu 7,4 ha asub kinnisasjal lähiaadressiga Taheva metskond 8 (katastritunnus 77901:003:1470, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV13422, pindala 1899,4 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%);Valgamaal Taheva vallas ligikaudu 26,3 ha asub kinnisasjal lähiaadressiga Taheva metskond 13 (katastritunnus 77901:004:1870, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV13424, pindala 1778,7 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%)loomade karjatamine, niitmine, niite varumine;Koivakonnu OÜ renditasu summas 151 eurot 65 senti (ükssada viiskümmend üks eurot 65 senti, millele lisandub käibemaks. Leping kehtib kuni 08. juuni 2021.a.(10 aastat).

113. Ida-Virumaal  Toila vallas asuva maatüki ligikaudse pindala 3,94 ha,  mis asub kinnisasjal lähiaadressiga  Kohtla metskond 34 (katastritunnus 80201:001:0340, riigi kinnisvararegistri number KV9952, pindala 448,10 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%)  põllumajanduslikuks kasutamiseks Tinmaris-MM OÜ-le. Leping kehtib kuni 04. juuli 2022.a.  Renditasu suurus 12,81 eurot aastas. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras ja suuruses.

114. Saaremaal, Kihelkonna vallas Vilsandi saarel Mändre kordon-elamu abihoonetega (riigi kinnisvararegistri kood KV 33854H1) üürile antud Vaika-Vilsandi linnuriik MTÜ-le. Üüritasu suurus 150.- EUR kuus , millele lisandub õigusaktide kohane käibemaks. Leping sõlmitud 30.07.2012.a. ja kehtib tähtajaga kuni 10 aastat.

115. RMK Jõgevamaa metskond sõlmis 31.08.2012.a. maarendilepingu Adavere Agro AS-ga (reg.kood 10171470), aadress Adavere alevik Põltsamaa vald Jõgevamaa 48001,  järgmistel tingimustel:Rendile antakse: Jõgevamaal Põltsamaa vallas Puiatu külas asuva maaüksus lähiaadressiga „Põltsamaa metskond 100“ (katastritunnus 61606:001:0102, pindala 0,4ha, riigi kinnisvarareg. number KV5405); Rentnikul on õigus kasutada põllumajanduslikuks otstarbeks; rendilepingu tähtajaks on 30.11.2016.a.; maatüki rendihinnaks on 7,67  eurot aastas, millele lisandub käibemaks.

116. Pärnu Maakonnas Saarde vallas Lodja külas asuva RMK Lodja jahimaja (kinnisvararegistri kood KV12076H2) pindalaga 123,5 m2, tähtajaga 31.07.2012.a. Üürnikuks on Kilingi-Nõmme jahiala OÜ ning üüritasu suuruseks on 210 eurot kuus.

117. Lääne maakonnas, Noarootsi vallas, Osmussaare/Odensholmi külas asuva 300 m2 suuruse ala katastriüksusest (katastritunnusega 52001:001:0060, riigi kinnisvararegistri kood KV5936) ja 51,5 m2  suuruse eluruumi (Osmussaare elamu, riigi kinnisvararegistri kood KV5936H9) Sihtasutusele Osmussaare Fond. Üüritasu suurus 15 eurot kuus, millele lisandub käibemaks.

118. Ida-Virumaal  Illuka vallas asuva maatüki ligikaudse pindala 23,5 ha,  millest ligikaudu 20,9 ha asub  kinnisasjal lähiaadressiga  Ahtme metskond 25 (katastritunnus 22901:001:0239, riigi kinnisvararegistri number KV43256, pindala 1818,8 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja ligikaudu 2,6 ha asub kinnisasjal lähiaadressiga  Ahtme metskond 29 (katastritunnus 22901:003:0118, riigi kinnisvararegistri number KV32136, pindala 1313,9 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%)  spordiorganisatsioonide, koolide, asutuste ning erinevate elanikkonna gruppide spordi-, tervistus- ja koolitustegevuseks, aktiivseks puhkamiseks ning vaba aja veetmise tingimuste loomiseks ning vastavate teenuste pakkumiseks Pannjärve Tervisespordikeskus SA-le. Leping on tähtajatu.  Renditasu suurus 50,0 eurot aastas. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras ja suuruses.

119. RMK on sõlminud maarendilepingu: 1.  ligikaudu 1,2 ha maatüki, mis asub kinnisasjal lähiaadressiga Kiidjärve metskond 82 (katastritunnus 61901:001:0124, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV3398, pindala 126,5 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%); 2.  ligikaudu 0,1 ha  maatüki, mis asub kinnisasjal lähiaadressiga Kiidjärve metskond 55 (katastritunnus 61902:001:0001, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV17419, pindala 21099 m², sihtotstarve elamumaa 100%); 3. ligikaudu 1,1 ha maatüki, mis asub kinnisasjal lähiaadressiga Kiidjärve metskond 8 (katastritunnus 61901:001:1084, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV3399, pindala 96,7 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%); 4. ligikaudu 1,2 ha maatüki, mis asub kinnisasjal lähiaadressiga Kiidjärve metskond 87 (katastritunnus 61901:001:1284, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5745, pindala 173,0 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%); 5. ligikaudu 0,1 ha maatüki, mis asub kinnisasjal lähiaadressiga Otteni veski (katastritunnus 61902:001:0966, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV17427, pindala 26005 m², sihtotstarve elamumaa 100%); rentimiseks Põlva vallale, esindaja vallavanem Mati Meeliste. Leping on sõlmitud tähtajatult. Renditasu suurus on 50 eurot aastas.

120. RMK sõlmis 19.10.2012.a. Kauksi elamu kontoris (KV6854H1) paikneva äriruumi üürilepingu  nr 9-28/22 Elion Ettevõtted AS-ga. Üüripinna suurus on 5 m2  ja on sõlmitud kolmeks aastaks tähtajaga 19.10.2015.a.

121. RMK Jõgevamaa metskond sõlmis 13.11.2012.a. maarendilepingu Viido Sims’iga (isikukood 37407194937), aadress Puiatu küla Põltsamaa vald Jõgevamaa ,  järgmistel tingimustel: Rendile antakse: Jõgevamaal Põltsamaa vallas Puiatu külas asuvast maaüksusest lähiaadressiga „M-17 Põltsamaa metskond“ (katastritunnus 61601:001:0200, pindala 203,4ha, riigi kinnisvarareg. number KV4861) ligikaudu 0,82 ha suuruse maatükk (kvartal PM166 osa eraldisest 17) Rentnikul on õigus kasutada põllumajanduslikuks otstarbeks; rendilepingu tähtajaks on 10 (kümme) aastat; maatüki rendihinnaks on 8  eurot aastas, millele lisandub käibemaks.

122. Tallinnas, Kiviaia tee 11c, katastriüksusel tunnusega 78402:207:0260 asuva aiandihoone (riigi kinnisvararegistri kood KV12821H1) kaks garaažiboksi (suurustega ~41 m² ja ~55 m²) mittetulundusühingule VAT Teater. Üüritasu suurus 25 eurot kuus.

123. Tallinnas, Kiviaia tee 11c katastriüksusel (tunnusega 78402:207:0260) ~1 ha suurune ala ja aiandihoones (riigi kinnisvararegistri kood KV12821H1) ~ 300m² suurune pind Martti Vaidla -le. Üüritasu suurus 40 eurot kuus.

124. Raplamaal, Märjamaa vallas, Purga külas asuva RMK valduses oleva kontori (riigi kinnisvararegistri kood KV7466H1, asub katastriüksusel 50401:001:0036, hoone suurus 126,9 m2) ja pumbamaja (riigi kinnisvararegistri kood KV11692H2, asub katastriüksusel 50401:001:0106, hoone suurus 4,9 m2) Aare Vaidale. Üüritasu suurus 50 eurot kuus.

125. RMK sõmis 01.veebruaril 2013.a. Vardi kontori (KV7466H1) ja pumbamaja (KV11692H2)  äriruumi üürilepingu Aare Vaidaga. Üürileping on sõlmitud tähtajatuna.

126. Lääne maakonnas, Vormsi vallas, Hullo külas katastriüksusel 90701:002:0208 asuv Hullo kaarhall (riigi kinnisvararegistri kood KV1925H2)üürile antud Ahle Baltic OÜ. Üüritasu suurus 101 eurot kuus. Leping  kehtib tähtajatult.

127. Saare maakonnas, Kihelkonna vallas, Vilsandi külas katastriüksusel 30101:003:0542 asuv elamu nr 8 (riigi kinnisvararegistri kood
KV33894H1) ja katastriüksusel 30101:003:0543 asuv garaaži(riigi kinnisvararegistri kood KV33496H3)    
üürile antud Saaremaa Ökoküla AS. Üüritasu suurus 39 eurot kuus. Leping  kehtib 01.02.2018

128. Saare maakonnas, Kihelkonna vallas, Vilsandi külas katastriüksusel 30101:003:0543 paiknev generaatorihoone (riigi kinnisvararegistri kood KV33496H2)     
üürile antud MTÜ Saarte Hooldus. Üüritasu suurus 24 eurot kuus. Leping kehtib tähtajatult.

129. Pärnu maakonnas, Paikuse vallas, Paikuse alevikus katastriüksusel 56801:001:110 asuv kontor-elamus(riigi kinnisvararegistri kood KV35188H1) üürile antud korter Meelis Kõrgekivi.
Üüritasu suurus 150€ kuus.Leping kehtib tähtajatult.

130. Saare maakonnas, Kihelkonna vallas, Vilsandi külas katastriüksusel 30101:003:0543 asuv bioloogiajaam (riigi kinnisvararegistri kood KV33496H1) üürile antud Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut.Üüritasu kuus 100€.Leping kehtib 31.12.2013

131. Valgamaal
1.1. Taheva  vallas, Hargla külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Taheva metskond 25 (katastritunnus 77901:005:0011, pindala 1,81 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45411) 1,2 ha suuruse maatüki;

1. 2. Taheva  vallas, Koiva külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Taheva metskond 33 (katastritunnus 77901:001:0038, pindala 13,64 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49834) 3,94 ha suuruse maatüki;

1. 3. Taheva  vallas, Koiva külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Taheva metskond 34 (katastritunnus 77901:001:0039, pindala 5,71 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49832) 0,69 ha suuruse maatüki;

1. 4. Taheva  vallas, Koiva külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Taheva metskond 35 (katastritunnus 77901:001:0040, pindala 14,77 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49833) 8,29 ha suuruse maatüki;

1. 5. Taheva  vallas, Koiva külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 11 (katastritunnus 77901:001:0036, pindala 17,99 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49836) 10,15 ha suuruse maatüki;

1. 6. Taheva  vallas, Koiva külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 12 (katastritunnus 77901:001:0037, pindala 22,35 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49837) 3,58 ha suuruse maatüki;

1. 7. Taheva  vallas, Koiva külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 13 (katastritunnus 77901:003:0047, pindala 11,19 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49838) 3,42 ha suuruse maatüki.

Maatükid antakse kasutamiseks Tulundusühistu Hargla Seemneühistule. Leping kehtib kuni 31.oktoober 2023. a. (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 406,51 eurot aastas. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras ja suuruses.

132. Valgamaal

1.1. Taheva  vallas, Kalliküla külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 1 (katastritunnus 77901:005:0014, pindala 24,66 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45406) 24,22 ha suuruse maatüki;

1.2. Taheva  vallas, Kalliküla külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 2 (katastritunnus 77901:005:0015, pindala 3,98 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45407) 3,7 ha suuruse maatüki;

1.3. Taheva  vallas, Hargla külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 3 (katastritunnus 77901:005:0016, pindala 101,32 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV4540) 94,19 ha suuruse maatüki;

1.4. Taheva  vallas, Hargla külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 4 (katastritunnus 77901:004:0025, pindala 10,82 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45413) 8,07 ha suuruse maatüki;

1.5. Taheva  vallas, Hargla külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 5 (katastritunnus 77901:004:0020, pindala 12,65 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45414) 12,62 ha suuruse maatüki;

1.6. Taheva  vallas, Hargla külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 6 (katastritunnus 77901:004:0021, pindala 3,53 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45415) 2,03 ha suuruse maatüki;

1.7. Taheva  vallas, Hargla külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 7 (katastritunnus 77901:004:0022, pindala 2,04 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45418) 1,4 ha suuruse maatüki;

1.8. Taheva  vallas, Sooblase külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 8 (katastritunnus 77901:004:0023, pindala 9,11 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45416) 5,98 ha suuruse maatüki;

1.9. Taheva  vallas, Sooblase külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 9 (katastritunnus 77901:004:0024, pindala 3,97 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45417) 2,58 ha suuruse maatüki;

1.10. Taheva  vallas, Laanemetsa külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 10 (katastritunnus 77901:003:0038, pindala 3,00 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45412) 0,2 ha suuruse maatüki;

1.11. Taheva  vallas, Tsirgumäe külas  asuva maaüksuse lähiaadressiga Vanakubja  (katastritunnus 77901:004:0312, pindala 4,93 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV46828) 4,67 ha suuruse maatüki; Maatükid antakse kasutamiseks Koivakonnu OÜ-le. Leping kehtib kuni 31.oktoober 2023. a. (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 2394,9  eurot aastas. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras ja suuruses.

133. Valgamaal
1.12. Taheva  vallas, Kalliküla külas  asuvad maaüksused lähiaadressiga: Karula metskond 60 (katastritunnus 77901:005:0012, pindala 10,33 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45410) 7,82 ha suuruse maatüki

1.13.Karula metskond 61 (katastritunnus 77901:005:0013, pindala 17,93 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45408) 8,33 ha suuruse maatüki Maatükid antakse kasutamiseks ANTS KÕOMÄGI Kõivu talu -le. Leping kehtib kuni 31.oktoober 2023. a. (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 209,95 eurot aastas. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras ja suuruses.

Valgamaal, Otepää  vallas, Arula külas  asuvad maaüksus lähiaadressiga: Aakre metskond 257 (katastritunnus 63601:001:1840, pindala 10,81 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41167) kasutatav ala 0,64 ha.  Maatükid antakse kasutamiseks Karl Lambakahar -ale. Leping kehtib kuni 31.oktoober 2023. a. (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 9,60   eurot aastas. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras ja suuruses.

Valgamaal, Karula  vallas, Rebasemõisa külas  asuvad maaüksused lähiaadressiga: Lajasaare (katastritunnus 28902:003:0443, pindala 78,08 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10196) 2,33 ha suuruse maatüki. .  Maatükid antakse kasutamiseks Kaidi Mändla -ale. Leping kehtib kuni 31.oktoober 2023. a. (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 23,30 eurot aastas. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras ja suuruses.

Valgamaal, Karula  vallas, Rebasemõisa külas  asuvad maaüksused lähiaadressiga: Valga metskond 129 (katastritunnus 28902:003:0034, pindala 18,6 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV46419) 1,41 ha suuruse maatüki. Maatükid antakse kasutamiseks Silver Visnapuu Alakonnu talu -le. Leping kehtib kuni 31.oktoober 2023. a. (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 19,74  eurot aastas. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras ja suuruses.

133. RMK annab Teenistus- ja Spordikoerte KLubi MTÜ-le tasu eest kasutamiseks Tallinnas, Kiviaia tee 11c (katastritunnusega 78402:207:0260) asuva ca 4500 m2   suuruse ala, riigi kinnisvararegistri kood KV12821M1. Leping jõustub alates 01.06.2013.a. ja kehtib tähtajatuna.

134. RMK Sagadi mõis annab Joller Grupp OÜ-le tasu eest kasutamiseks Sagadi mõisa muinsuskaitsealuse kaalumaja, riigi kinnisvararegistri kood KV27925H2, katastriüksus 88702:001:0200, mis asuvad Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Sagadi külas, ehitusaluse pinnaga 41 m2. Leping kehtib tähtajalisena 01. maist kuni 30. septembrina 2013.a.

135.Hiiumaal, Pühalepa vallas, Salinõmme külas kordon-elamu, abihoone, saun, kuur, pumbamaja ja kaev koos sinna juurde kuuluva maaga katastriüksus 63902:001:0367(riigi kinnisvararegistri kood KV13526) üürile antud  Carolin Kadaja. Üüritasu suurus 160€ kuus. Leping kehtib tähtajatult.

136. Lääne maakonnas, Vormsi vallas, Rumpo külas katastriüksusel (katastritunnusega 90701:002:0283) asuva Rumpo elamu (riigi kinnisvararegistri kood KV21250H1) ja Rumpo elamu sauna (riigi kinnisvararegistri kood KV21250H2) üürile antud  Elle Puurmann. Üüritasu suurus 40€ kuus. Leping kehtib tähtajatult.

137. Lääne maakonnas, Vormsi vallas, Saxby külas katastriüksusel (katastritunnusega 90701:001:0398) asuva masinaruumihoone (riigi kinnisvararegistri kood KV14726H1) Üürile antud Vormsi Tuletorni Muuseum OÜ. Üüritasu suurus 10€ kuus. Leping kehtib tähtajatult.

138. Pärnu maakonnas , Saarde vallas, Lodja külas katastriüksusel (katastritunnusega 71102:001:0094, riigi kinnisvararegistri kood KV12076) asuva Lodja suurulukite kogumiskeskuse (riigi kinnisvararegistri kood KV12076H2)  .üürile antud Kilingi-Nõmme Jahiala OÜ. Üüritasu suurus 120€ kuus. Leping kehtib 28.02.2014.

139. Hiiumaal, Pühalepa vallas, Salinõmme külas Hiiumaa laidude maastikukaitsealal, Soonlepa lahe saarte sihtkaitsevööndis, Suur- Pihlakarel asuv kalurionn (koos sinna juurde kuuluva maaga (katastriüksus 63902:001:0596,  riigi kinnisvararegistri koodiga KV24943)    Üürile antud Ain Kurvits. Üüritasu suurus 162€ aastas. Leping kehtib tähtajatult. 

140. Pärnu maakonnas, Tõstamaa vallas, Pootsi külas katastriüksusel (katastritunnus 82603:002:0225, riigi kinnisvararegistri kood KV38587) asuva Pootsi puurkaevu (riigi kinnisvararegistri kood KV38587R1,  koos rajatise teenindamiseks vajaliku maaga. Üürile antud Aive Leinpuu. Üüritasu suurus 25€ aastas. Leping kehtib tähtajatult.

141. Valgamaal Hummuli vallas  Jeti külas asuva maaüksuse lähiaadressiga „Koorküla metskond 13“ (katastritunnus 20801:001:0482, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV2545M1) 2,88 ha suuruse maatüki ja Hummuli vallas Kulli külas asuva maaüksuse lähiaadressiga „Koorküla metskond 11“ (katastritunnus 20801:004:0611, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV2551M1) 0,56 ha kasutada haritava põllumaana,  heinamaana ja karjamaana. Maatükid antakse kasutamiseks Keisri Talu OÜ -le. Leping kehtib kuni 17. oktoober 2023. a. (kaasaarvatud). Renditasu suurus on 68,80 eurot aastas.

142. RMK sõlmis 13.12.2013 Sagadi moonakatemaja (KV5039H5) eluruumi üürilepingu. Üürileping on sõlmitud tähtajatuna.

143. RMK sõlmis 13.12.2013 Sagadi moonakatemaja (KV5039H5) korter nr 1 eluruumi üürilepingu. Üürileping on sõlmitud tähtajatuna.

144. RMK sõmis 27.12.2013.a. Ussimäe puurkaevu (KV22579R1)    üürilepingu MTÜ Ussimäe Külaseltsiga. Üürileping on sõlmitud tähtajatuna.

145. Jõgeva maakonnas Saare vallas Pedassaare külas asuva 0,45 ha suuruse maatüki katastriüksusest Halliku metskond 23 (katastritunnus 71302:002:0840, riigi kinnisvararegistri kood KV5007) laskepaiga rajamiseks ja kasutamiseks kutsemeisterlikkuse tõstmise eesmärgil tulundusühingule Kullavere Jahiühistu. Renditasu suurus 30 eurot aastas, millele lisandub käibemaks.

146. RMK sõlmis 10.01.2014  Rapla maakonnas, Märjamaa vallas, Purga külas asuva pumbamaja (KV11692H2) rajatise üürilepingu. Üürileping on sõlmitud tähtajatuna.

147. RMK sõlmis 24.01.2014.a. Viimsi looduskeskuse hoones (KV6741H1)  eluruumi üürilepingu Sirli Vijariga. Üürileping on sõlmitud tähtajatuna.

148. RMK sõlmis 05.02.2014  Harjumaal, Jõelähtme vallas, Jägala külas asuva kuuri (KV4962H3) üürilepingu. Üürileping on sõlmitud tähtajatuna.

149. RMK sõlmis 19.03.2014  Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Sagadi külas asuva Sagadi mõisa muinsuskaitsealuse kaalumaja (KV27925H2) üürilepingu. Üürileping kehtib tähtajalisena 01. maist kuni 30. septembrini 2014.a.

150. Hiiumaal, Pühalepa vallas, Salinõmme külas, Hanikatsi laiul,  asuvad kordon-elamu (riigi kinnisvararegistri kood KV7571H5),  taastatud paargu vare, keldri vare, kuivkäimla ja salvkaev koos sinna juurde kuuluva maaga (katastriüksus 63902:001:3680,, pindalaga 10400 m2, riigi kinnisvararegistri koodiga KV7571)  Üürile antud Hendrik Saarnak. Üüritasu suurus 312 € aastas. Leping kehtib tähtajatult.

151. Saaremaal, Kihelkonna vallas, Loona külas, asuva katastriüksuse 30101:005:0437 (riigi kinnisvararegistri kood KV33643, suurusega 32837 m²) ja seal asuva muinsuskaitsealuse külastuskeskuse (riigi kinnisvararegistri kood KV33643H1, ) ja garaaži (riigi kinnisvararegistri kood KV33643H4) koos sinna juurde kuuluvate päraldiste ja inventariga .Rendile antud Loona MTÜ. Renditasu suurus 200€ kuus. Leping jõustub 14.07.2014.a  ja kehtib kuni 31.10.2014.a.

152. RMK sõlmis  08.05.2014.a. Linnutee Cremo OÜ-ga, aadressil Viljandi mnt 18b Tallinn,  metallangaar nr 3 asuvate ruumide pidalaga 90 m2  (riigi kinnisvaraegistri nr KV8804H4)   kasutuslepingu. Leping on sõlmitud tähtajalisena kolmeks aastaks.

153. Saaremaal, Kihelkonna vallas, Loona külas asuva büroohoone (riigi kinnisvararegistri kood KV33643H7, ehitusalune pind 112 m²) , mis asub  katastriüksusel  30101:005:0437. Üürile antud Loona MTÜ. Üüritasu suurus 84€ kuus. Leping on tähtajaline 01.05.2014 -31.10.2014.a. 

154. Rendile anti Jõgevamaal Põltsamaa vallas Võisiku külas 3,44 ha suurune maatükk, mis asub kinnisasjal Põltsamaa metskond 33 (katastritunnus 61602:002:0670, riigi kinnisvararegistri kood KV4813). Rentnik on Olev Reismann. Renditasu suurus 130,72 eurot aastas.  Leping on tähtajaline kuni 31.10.2024. a. 

155. RMK sõlmis  04.06.2014.a. Moningas OÜ-ga, aadressil Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Virumaa,  Palmse mõisa tõllakuuri (riigi kinnisvaraegistri kood KV4250) võlvialuse pinna, 10 m2, kasutuslepingu. Leping on sõlmitud tähtajalisena alates 01.05.2014- 30.09.2014.a.

156. Lääne maakonnas Vormsi vallas Hullo külas Pearsi katastriüksusel 90701:002:0328 (riigi kinnisvararegistri koodiga KV7179) asuvate hoonete :osaliselt elamu kontor (üürniku kasutatav pind 39,1 m²) koos õigusega kasutada enda vajadusteks kokkuleppel teiste elamu kontor kasutajatega garaaži, ait-kuuri, salvkaevu ja nimetatud ehitiste juurde kuuluvat teenindusmaad (0,5 ha).Üürile antud Kristel Järv. Üüritasu suurus 50 € kuus. Leping kehtib kuni 22.september 2026.a Üürilepingu kohta tehakse märge kinnisturaamatusse.

157. Saare maakonnas Kihelkonna vallas Vilsandi külas katastriüksusel 30101:003:0549 (riigi kinnisvararegistri koodiga KV33501) asuvate monitooringu foonijaama (ehitusalune pind 30 m²) ja teleskoopmasti koos betoonalusega ning ehitiste juurde kuuluva teenindusmaa. Üürile antud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Üüritasu suurus 80 € kuus. Leping kehtib kuni 30.juuni 2026.a;

158. Saare maakonnas Kihelkonna vallas Vilsandi küla katastriüksusel 30101:003:0543 (riigi kinnisvararegistri koodiga KV33496) asuvate hoonete: ladu monitooringuvara hoidmiseks (ehitusalune pind 123,1 m²), abihoone (ehitusalune pind 64,7 m²), kelder (ehitusalune pind 74,5 m²) ja pumbamaja (ehitusalune pind 7,2 m²) ja nimetatud hoonete juurde kuuluva teenindusmaa. Üürile antud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Üüritasu suurus 170 € kuus. Leping kehtib kuni 30.juuni 2026.a;