Käina lahe -Kassari maastikukaitseala  külastusrajatiste rekonstrueerimine

Käina lahe-Kassari maastikukaitseala külastusrajatiste rekonstrueerimine, mille raames rekonstrueeriti Orjaku õpperaja laudrada, infotahvlid, viidad, karjavärav, kaks vaateplatvormi ja pingid. Teostatud rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele (kuldsoverbielli, kaljukressi kasvukohad, lindude rändepeatus- ja pesitsuspaigad) ning elupaikadele (väikesaared ja laiud (1620), laiad madalad lahed (1160) rannaniidud (1630*), kadastikud (5130), soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Rekonstrueerimistööde valmimise aeg oli: märts 2016. aasta

Tegevuse kogumaksumus on 126 034,8 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (107 129,58 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Vaata lisaks:
Galerii
Loe lisaks:
"Hiiu leht"

Lisainfo:

Üllar Soonik
ullar.soonik@rmk.ee