RMK külastustaristu rekonstrueerimine

Kaitsealade külastustaristu rekonstrueerimist rahastatakse Ühtekuuluvusfondist. Tegevuste kogumaksumus on 3 185 128,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% kogumaksumusest 2 707 358,80 eurot ning RMK omafinantseering 15% kogumaksumusest 477 769,20 eurot.
RMK külastustaristu rekonstrueerimise tegevused viiakse ellu keskkonnaministri 18.05.2015 käskkirja nr 461 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuse 8.1.4 „Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine“ elluviimiseks ja meetme tegevuse 2015-2020 tegevuskava ja eelarve kinnitamine“ alusel.
Projekti eesmärk on seatud vastavalt Looduskaitse arengukava 2012-2020: „Et inimesed tahaksid looduses aega veeta ja et neil oleks seal viibides piisavalt infot, peavad olema välja arendatud vastavad tugistruktuurid, mille moodustavad  infoviidad, -tahvlid, loodusrajad ning muud rajatised: laudteed ja vaatetornid.“ Kaitsealade külastuskorralduse taristu peab tagama, et kõigi Eesti elupaikadega on võimalik loodust kahjustamata tutvuda.
Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine raames viiakse ellu järgmised tegevused:

Tegevuste nimetus
Tegevuste maksumus
Tegevuste seis
Valgesoo maastikukaitseala Valgesoo vaatetorni rekonstrueerimine235 000 EUR
Teostamisel
Luhasoo maastikukaitseala külastustaristu rekonstrueerimine 110 791,56 EUR
Teostamisel
Karula rahvuspargi külastustaristu rekonstrueerimine486 000 EUR
Teostamisel
Alam-Pedja looduskaitseala Selli-Sillaotsa õpperaja rekonstrueerimine  98 000 EUR
Teostamisel
Endla looduskaitseala Võlingi allika matkaraja rekonstrueerimine  36 000 EUR
Teostamisel
Iisaku parkmetsa kaitseala vaatetorni ja Tudusoo looduskaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine146 000 EUR
Teostamisel
Kurtna maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine 102 300 EUR
Teostamisel
Selisoo loodusala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine  70 000 EUR
Teostamisel
Marimetsa looduskaitseala vaatetorni rekonstrueerimine  46 512 EUR
Lõpetatud
Matsalu rahvuspargi Kloostri ja Suitsu vaatetorni rekonstrueerimine  76 000 EUR
Teostamisel
Kõrvemaa maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine III etapp265 146 EUR
Teostamisel
Paunküla maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine  55 000 EUR
Teostamisel
Tabasalu loodusõpperaja rekonstrueerimine  0 EUR
Teostamine katkestatud
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Soomaa rahvuspargis V etapp180 000 EUR
Teostamisel
Kabli looduskaitseala külastust suunava taristu rekonstrueerimine110 000 EUR
Teostamisel
Lahemaa rahvuspargi külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine III etapp333 000 EUR
Teostamisel
Käina lahe -Kassari maastikukaitseala  külastusrajatiste rekonstrueerimine126 034,80
    EUR
Lõpetatud
Vilsandi rahvuspargi Vilsandi vaatetorni rekonstrueerimine 59 214 EUR
Lõpetatud
Peipsiveere looduskaitseala Emajõe õpperaja rekonstrueerimine 83 000 EUR
Teostamisel
Endla looduskaitseala Endla järve vaatetorni rekonstrueerimine 95 000 EUR
Teostamisel
Uljaste maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine 0 EUR
Teostamine katkestatud
Nõva maastikukaitseala külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine 11 970 EUR
Lõpetatud
Mukri maastikukaitseala külastusrajatiste rekonstrueerimine II etapp 44 208 EUR
Lõpetatud
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal 220 000 EUR
 Teostamisel
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Teringi maastikukaitsealal 135 000 EUR
 Teostamisel
Rauna vaatetorni rekonstrueerimine  60 950 EUR
 Teostamisel